Spolupráce školy

V rámci odborné přípravy žáků škola spolupracuje s regionálními společnostmi a institucemi, pracoviště těchto subjektů jsou součástí odborného výcviku a odborné praxe.

Děkujeme za spolupráci.
 
   
 

Nabídka prací a služeb

Na základě doplňkové činnosti školy, kde organizace využívá odbornosti svých zaměstnanců, škola nabízí práce a služby pro společnosti, instituce i veřejnost.


Od 11. 5. 2020 se na SŠTGA budou za osobní přítomnosti žáků konat konzultace zaměřené na přípravu k uvedeným zkouškám. Konzultace budou probíhat podle harmonogramu, který bude každému žákovi doručen prostřednictvím webové verze programu Bakaláři („žákovská knížka“). Žáci tam najdou také pravidla a pokyny pro účast na konzultacích z hlediska hygienických předpisů a opatření.
Vstup do budovy školy bude možný pouze se zakrytým nosem a ústy (např. rouškou) a po odevzdání Čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Toto prohlášení podepisuje u nezletilých žáků jejich zákonný zástupce, zletilí žáci ho podepíší osobně. Formulář prohlášení najdete dále v tomto textu a také jako přílohu zprávy v žákovské knížce. Zletilí žáci budou mít možnost vyplnit prohlášení také při prvním vstupu do školy.
Nižší ročníky pokračují ve výuce na dálku.
Pokyny a opatření pro žáky účastnící se od 11. 5. 2020 konzultací
Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění
 
< Zpět

Pro zájemce o studium

Škola a sociální síť

Škola má na sociální síti Facebook vytvořen profil, kde naleznete zajímavé odkazy, informace a fotogalerie z aktivit školy.


AtlasŠkolství - kam na střední školu 

Škola používá pro elektronickou komunikaci mezi žáky, zákonnými zástupci a učiteli informační systém Bakaláři. Zde naleznete aplikaci pro mobilní telefony a tablety s OS Android.


Aplikace
ke stažení ZDE
.