Spolupráce školy

V rámci odborné přípravy žáků škola spolupracuje s regionálními společnostmi a institucemi, pracoviště těchto subjektů jsou součástí odborného výcviku a odborné praxe.

Děkujeme za spolupráci.
 
   
 

Nabídka prací a služeb

Na základě doplňkové činnosti školy, kde organizace využívá odbornosti svých zaměstnanců, škola nabízí práce a služby pro společnosti, instituce i veřejnost.


Ve všech ročnících Praktické školy dvouleté probíhá teoretické i praktické vyučování prezenční formou.
Závěrečné ročníky všech oborů studia – 4. ročníky oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou, 3. ročníky oborů vzdělání zakončených závěrečnou zkouškou a závěrečné ročníky nástavbového studia absolvují prezenční teoretické vyučování.
Nižší ročníky všech oborů vzdělání s výjimkou Praktické školy dvouleté pokračují nadále v distančním teoretickém vyučování.
Všechny ročníky všech oborů vzdělání absolvují prezenční praktické vyučování a praktickou přípravu (odborný výcvik).
Žáci a všichni zaměstnanci školy nosí po celou dobu výuky a pobytu ve škole ochranné roušky.
Ubytování žáků na domově mládeže a v internátu je povoleno pouze v době jejich prezenční výuky.
Stravování žáků a zaměstnanců ve školních jídelnách se zabezpečuje podle pokynu MŠMT – žáci konající prezenční výuku se mohou stravovat ve školních jídelnách, žáci v distanční výuce si mohou jídlo pouze vyzvednout a odnést domů.
Prezenční výuka probíhá za standardních podmínek, sleduje se absence a neúčast žáka je potřebné omluvit.
Žáci i zákonní zástupci jsou průběžně informování o všech důležitých skutečnostech prostřednictvím elektronické verze systému Bakaláři („E-žákovská knížka“) i dalšími komunikačními prostředky - e-mail, telefon. Žáci jsou povinni tyto informační kanály průběžně sledovat.
 
 < Zpět
 

Škola a sociální síť

Škola má na sociální síti Facebook vytvořen profil, kde naleznete zajímavé odkazy, informace a fotogalerie z aktivit školy.


Škola používá pro elektronickou komunikaci mezi žáky, zákonnými zástupci a učiteli informační systém Bakaláři. Zde naleznete aplikaci pro mobilní telefony a tablety s OS Android.


Aplikace
ke stažení ZDE
.