Spolupráce školy

V rámci odborné přípravy žáků škola spolupracuje s regionálními společnostmi a institucemi, pracoviště těchto subjektů jsou součástí odborného výcviku a odborné praxe.

Děkujeme za spolupráci.
 
   
 

Nabídka prací a služeb

Na základě doplňkové činnosti školy, kde organizace využívá odbornosti svých zaměstnanců, škola nabízí práce a služby pro společnosti, instituce i veřejnost.


-         probíhá úplná prezenční výuka v Praktické škole dvouleté;
-         probíhá prezenční praktické vyučování (odborný výcvik) ve všech třídách školy;
-         probíhá prezenční teoretické vyučování všech tříd a oborů kategorie H;
-         probíhá prezenční teoretické vyučování tříd závěrečných ročníků oborů vzdělání kategorie M, L a E;
-         probíhá rotační prezenční teoretické vyučování nekončících ročníků oborů vzdělání kategorií M, L a E – střídáním skupin tříd v sudém a lichém týdnu;
-         podrobnější informace a platný rozvrh hodin pro konkrétní třídy a kalendářní týdny a dny zveřejňují jednotlivá střediska školy v systému Bakaláři;
-         probíhají naplánované závěrečné zkoušky.
 
 < Zpět
 

Škola a sociální síť

Škola má na sociální síti Facebook vytvořen profil, kde naleznete zajímavé odkazy, informace a fotogalerie z aktivit školy.


Škola používá pro elektronickou komunikaci mezi žáky, zákonnými zástupci a učiteli informační systém Bakaláři. Zde naleznete aplikaci pro mobilní telefony a tablety s OS Android.


Aplikace
ke stažení ZDE
.