JEDENÁCT MILIONŮ PRO VYBAVENÍ STŘEDISKA KADAŇ

Kadaňské pracoviště Střední školy technické, gastronomické a automobilní Chomutov ve čtvrtek 20. listopadu 2014 slavnostně otevřelo nové dílny a zrekonstruované prostory. Projekt za 11 milionů korun byl financován eurodotací a na zahájení provozu pozval hejtmana Oldřicha Bubeníčka, jeho náměstkyni Janu Vaňhovou a krajského radního Ladislava Drlého ředitel školy Václav Sailer.  

Hlavním cílem projektu bylo zvýšit kvalitu vzdělávání prostřednictvím rekonstrukce a vybavení prostoru pro výuku strojírenských oborů a vybavení na údržbu strojů a zařízení používaných při praktické výuce. Došlo k modernizaci vybavení výukových prostor sloužících bezprostředně ke vzdělávání v technických studijních oborech.

„Jsem rád, že se díky penězům z Regionálního operačního programu Severozápad realizovaly nové prostory dílen a obrobny zde v Kadani. Zlepší se tak podmínky pro odborný výcvik žáků a vybavení bude na úrovni současných požadavků, které klademe na technické a přírodovědné vzdělávání. Velmi důležité je i to, že zaměstnavatelé a investoři, nejen v zóně Triangle, ale třeba i tady v Kadani, volají po speciálně vzdělaných pracovnících. Škola se požadavkům trhu práce musí prostě přizpůsobovat,“ řekl v úvodu hejtman Oldřich Bubeníček.

Náměstkyně Jana Vaňhová připomněla, že škola v Kadani je jedním z detašovaných zařízení páteřní školy se sídlem v Chomutově, která je největší školou v celém našem kraji. Ve škole s pracovišti v několika městech se učí přes půl druhého tisíce žáků ve 34 oborech. Škola, jež patří k páteřním školám Ústeckého kraje a tudíž k ukázkovým a příkladným školským zařízením, v sobě zahrnuje několik dříve samostatných škol z Chomutova a z Kadaně, ale podstatné je nyní to, že poskytuje úplné střední odborné vzdělání v několika potřebných oblastech.

Realizátorem projektu „Posílení výuky strojírenských oborů pro oblast Kadaň a Klášterec nad Ohří“ byl Ústecký kraj. Celkové náklady projektu byly 11 milionů korun, výše dotace z EU je 7,7 milionu. V rámci projektu proběhla rekonstrukce prostorů nových dílen a obrobny ve středisku Kadaň. Dílny pro výuku zámečníků byly vybaveny novými pracovními stoly včetně svěráků a bylo pořízeno další potřebné nářadí. Dále bylo vybaveno pracoviště svářečské školy šesti svářecími boxy, do dílny obrobny bylo pořízeno šest universálních hrotových soustruhů s digitálním odměřováním a dvě vertikální nástrojářské frézky s digitálním odměřováním včetně nářadí a nástrojů.

V současné době nabízí škola širokou škálu oborů zaměřených na agropodnikání, strojírenství, opravy motorových vozidel, dále pak studium obchodních oborů a služeb. Výuka všech těchto oborů navazuje na aktuální požadavky trhu práce a je koncipována jako interdisciplinární se zahrnutím oborové provázanosti. Kvalitu výuky zvyšuje škola zapojením do národních systémových projektů. Škola se také snaží aktuálně reagovat na potřeby zaměstnavatelů v regionu. Aktualizuje učební plány jednotlivých oborů podle vývoje reálných potřeb trhu práce a také zavádí obory nové, které pokryjí poptávku zaměstnavatelů a zajistí absolventům vyšší šanci na uplatnění na trhu práce. Od školního roku 2013/2014 tak byly zavedeny tři nové obory - zednické práce, zemědělské práce a zahradnické práce. Vývoj materiálů a technologií používaných a aplikovaných v praxi vytváří tlak na technické a technologické vybavení školy a na potřebu jeho neustálé modernizace a doplňování tak, aby vyučované obory neztrácely kontakt s realitou a praxí zaměstnavatelů.

 

< Zpět

Škola a sociální síť

Škola má na sociální síti Facebook vytvořen profil, kde naleznete zajímavé odkazy, informace a fotogalerie z aktivit školy.