IKAP-B – PROJEKTOVÝ DEN NA VÁCLAVCE
Dne 19. 2. 2019 se na středisku odborného výcviku pro gastronomické obory vzdělání Střední školy technické, gastronomické a automobilní Chomutov konal projektový den v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu 1 Ústeckého kraje B (IKAP B). Cílem tohoto projektu je prohloubit partnerství základních a středních škol a také škol a zaměstnavatelů a podpořit gramotnosti i společné vzdělávání mladých lidí.
Projektového dne, který probíhal formou společného vzdělávání, se společně se žáky SŠTGA Chomutov, studujícími obory vzdělání z oblasti gastronomie (kuchař-číšník, pekař, cukrář) zúčastnilo 23 žáků osmé třídy ZŠ Na Příkopech v Chomutově v doprovodu svých pedagogů. Společně se podíleli na přípravě obložených chlebíčků, cukrářského pečiva a míchaných nápojů a zdokonalili se v pravidlech společenského chování při stolování a společenské etiketě.
< Zpět
 

Škola a sociální síť

Škola má na sociální síti Facebook vytvořen profil, kde naleznete zajímavé odkazy, informace a fotogalerie z aktivit školy.