GLOBAL MONEY WEEK 25. – 31. 3. 2019
PŘEMÝŠLEJ, NEŽ SI PŮJDEŠ PŮJČIT
V týdnu od 25. do 31. března 2019 probíhal Světový týden vzdělávání o penězích a finanční gramotnosti GLOBAL MONEY WEEK, tentokrát pod názvem „Uč se, šetři, vydělávej“. Naše škola se rozhodla využít možnosti porovnání úrovně vzdělání žáků třetích ročníků v uvedené oblasti. Akce se zúčastnili žáci třetích ročníků oborů strojní mechanik, kadeřník, kuchař-číšník, prodavač a zahradnické práce. Tyto skupiny žáků využily při řešení úloh své znalosti z předmětu Ekonomika, tematický celek Peníze, banky, mzdy, daně a pojistné.
Jednotlivé třídy vstoupily do této akce v určeném týdnu formou testování znalostí z oblasti peněz, bankovnictví a úvěrové politiky. Žáci měli k dispozici prezentace vypracované v rámci zavádění inovačních prvků do výuky. Ve druhé části pak vyplňovali pracovní listy a řešili kvízy finanční gramotnosti, které jsme získali na www.fgdoskol.cz (finanční gramotnost do škol). V jednotlivých třídách žáci pracovali jak individuálně, tak skupinově. Celkem se zapojilo 32 žáků a výsledek lze hodnotit známkou 2 – chvalitebný.

Celá akce na středisku Kadaň vyvrcholila 28. března 2019 přednáškou spojenou s besedou na téma „Přemýšlej, než si půjdeš půjčit“. Tato akce byla připravena ve spolupráci s pracovnicemi Sociálních služeb Chomutov. Všichni přítomní se tak dověděli o poskytování bezplatného odborného poradenství, zejména pro osoby v krizi, a jak správně postupovat při vypracování návrhu na povolení oddlužení. Žáci obdrželi písemný návod, jak si umět zmapovat své závazky, jak je rozlišit, jak rozeznat dluhy související s trestnou činností a na koho se obrátit v případě potřeby. Měli možnost provést výpočet pro určení výše exekučních srážek ze mzdy a nahlédnout do příslušných rejstříků využívaných při oddlužení.

 
< Zpět

Škola a sociální síť

Škola má na sociální síti Facebook vytvořen profil, kde naleznete zajímavé odkazy, informace a fotogalerie z aktivit školy.