Zahradník 41-52-H/01

Výuka je realizována podle školního vzdělávacího programu: Zahradnictví - floristika

Délka přípravy:  3 roky

Forma studia:  denní

Místo výuky:  Jirkov

Studium je ukončené závěrečnou zkouškou. Absolvent obdrží výuční list. Výuka je založena na pravidelném střídání týdne teoretického vyučování a týdne praktického vyučování.

V teoretické přípravě dochází k prohlubování vědomostí a dovedností ve všeobecně vzdělávacích předmětech (matematika, český jazyk, cizí jazyk, chemie). Nově se objevují odborné vyučovací předměty základy zahradnické výroby, pěstování ovoce, zeleniny a skleníkových květin, sadovnictví, vazačství a další, při přípravě na povolání Krajinář se vyučují předměty krajinářství, zahradní stavby, aplikovaná botanika, technologie a další.

Odborný výcvik je zaměřen na pěstební práce, základní zásady a dovednosti ručního obrábění dřeva a kovů, na ruční práce při úpravě půdy, na zakládání a údržbu zeleně. Chlapci se budou učit pracovat s motorovou pilou a dívky se zaměřují na nácvik zpracování přírodních materiálů. V průběhu studia žáci absolvují kurz řízení motorových vozidel a mohou získat řidičský průkaz skupiny T (traktor). Tento kurz je součástí výuky a žák se na něm finančně nepodílí.

Pracoviště,  na kterých probíhá odborný výcvik:

Jde o pracoviště odborného výcviku, která jsou v areálu školy (školní dílny a pozemky) a v přilehlém okolí.

Možnosti uplatnění absolventů:

Absolvent se uplatní zejména v oblasti zahradnické, resp. rostlinné výroby v povolání zahradník nebo krajinář. Je připravován pro výkon činností především v následujících oblastech: množení ovocného a okrasného materiálu, pěstování květin, ovoce a zeleniny, zakládání a údržba sadovnických a krajinářských úprav, floristika (tj. vazačství a aranžování květin). Absolvent se může dále uplatnit v oblasti vinohradnictví a vinařství, včelařství a v technologii zpracování ovoce a zeleniny, agroturistice, ve všech profesích zaměřených na úpravu zahrad, parků, krajiny apod.

Absolventi jsou schopni vykonávat následující činnosti:

  • údržba areálů a interiérů podniků, společností a organizací
  • údržba historických parků a zahrad, péče o městskou zeleň
  • práce v okrasných školkách a sklenících
  • realizace rekultivací a krajinářských úprav podle projektu
  • péče o zařízení v terénu (např. dětská a sportovní hřiště)
  • soukromé podnikání v oborech krajinářství, údržba zeleně apod.

Zájemci mají možnost ucházet se o přijetí do dvouletého studijního oboru, který je zakončen maturitní zkouškou.

 << Zpět na přehled tříletých oborů

Další tříletý obor >>

Pro rodiče a studenty

Škola a sociální síť

Škola má na sociální síti Facebook vytvořen profil, kde naleznete zajímavé odkazy, informace a fotogalerie z aktivit školy.