INFORMACE PRO ŽÁKY
Způsob hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020
Hodnocení bude probíhat v souladu s Vyhláškou 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 ze dne 27. 4. 2020.
1. Východiska pro hodnocení žáků
-  známky, které žák obdržel v době prezenčního vzdělávání (do 10. 3. 2020);
- přihlédnutí k výsledkům vzdělávání za dobu vzdělávání na dálku;
- přihlédnutí k výsledkům vzdělávání žáka za období 1. pololetí školního roku 2019/2020;
-  doplňkové ukazatele (zohlednění snahy žáků při vzdělávání na dálku, míra plnění úkolů a dodržování termínů při jejich odevzdávání).
2. Hodnocení výsledků vzdělávání bude na vysvědčení vyjádřeno klasifikací (známkou).
3. Pokud nebude možné žáka hodnotit v řádném termínu (červen 2020), provede se klasifikace v termínu náhradním – nejpozději do 30. 9. 2020.
4. Pokud žák nesouhlasí s hodnocením na vysvědčení, má právo požádat o přezkoumání výsledků vzdělávání formou komisionálního přezkoušení.
5. Žáci přihlášení k maturitním a závěrečným zkouškám budou všichni tyto zkoušky konat.

 

< Zpět