Informace SŠTGA Chomutov k přijímacímu řízení pro školní rok 2017/2018
 
pdf  Postup, průběh a termíny přijímacího řízení - zde
pdf 
 Příloha č. 1 - kritéria pro přijetí na obory vzdělání poskytující střední vzdělání
 s maturitní zkouškou - obory vzdělání kategorie M, L - zde
pdf  Příloha č. 2 - kritéria pro přijetí na obory vzdělání poskytující střední vzdělání
 s výučním listem - obory vzdělání kategorie H - zde
pdf   Příloha č. 3 - kritéria pro přijetí na obory vzdělání poskytující střední vzdělání
 s výučním listem - obory vzdělání kategorie E - zde
pdf  Příloha č. 4 - kritéria pro přijetí na obor vzdělání poskytující střední vzdělání -
 obor vzdělání kategorie C - praktická škola dvouletá - zde
 pdf
 Příloha č. 5 - kritéria pro přijetí na obory vzdělání nástavbového studia poskytující
 střední vzdělání s maturitní zkouškou v denní a dálkové formě vzdělávání - zde
pdf
 
 NOVÝ OBOR PRO DRŽITELE VÝUČNÍHO LISTU NEBO MATURITNÍHO
 VYSVĚDČENÍ RESP. PRO ŽÁKY POSLEDNÍCH ROČNÍKŮ STŘEDNÍHO
 VZDĚLÁVÁNÍ - NEPŘEHLÉDNĚTE
 
 Příloha č. 6 - postup a kritéria přijímacího řízení pro jednoroční zkrácené
 studium oboru 23-55-H/02 Karosář - řidič silniční dopravy - zde  
 

< Zpět