PROJEKT KOMPETENCE 4.0
 
mpsv zamestnanost
 
Škola je partnerem projektu KOMPETENCE 4.0.
Projekt Mapování budoucích kompetencí jako součást systémových opatření pro vymezení požadavků trhu práce - Kompetence 4.0. Tento projekt se realizuje v rámci operačního programu Zaměstnanost a financován z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Nové kompetence jsou klíčem k využití příležitostí Průmyslu 4.0
Mapování nových kompetencí pro trh práce a vzdělávání - zahraniční dobrá praxe
 
< Zpět