Kvalifikační kurz - pracovník sociálních služeb

(PSS)

(Kurz PSS je akreditován MPSV)

Kvalifikační kurz PSS je realizován podle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách a dle vyhlášky §37 č. 505/2006 Sb., dále v souladu se zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti podle §108 odst. 2 ve znění pozdějších předpisů (schválené obory vzdělání)

Rozsah kurzu je 156 hodin. Výuka je vždy v pátek od 14:00 do 19:00 hodin, v sobotu od 8:00 do 14:00 hodin. Účastník kurzu nesmí mít vyšší absenci než 20%.

Teoretická výuka probíhá ve středisku Údlice, Jirkovská 119 a odborná praxe je v Domově seniorů u Dubu v Jirkově.

Absolvent Kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách po dokončení všech modulů vzdělávacího programu bude: chápat současné pojetí kvality v sociálních službách, jež vychází ze zákona č.108/ 2007 Sb., o sociálních službách, zvládne techniky a metody podporující komunikaci, bude chápat individualitu člověka po stránce tělesné a duševní, pozná poruchy chování a duševních funkcí, bude znát a dodržovat epidemiologická a hygienická opatření v sociálních zařízeních a umět rozlišovat specifická bezpečnostní rizika na pracovišti, osvojí si základní principy pečovatelské etiky v rámci zachování lidských práv a důstojnosti klienta, bude znát základní profesní kompetence, které podporují nezávislost uživatelů sociálních služeb, bude schopen se orientovat v právních normách, jež souvisí s oblastí sociálních služeb, získá dovednosti k poskytování přímé obslužné péče, bude umět používat různé kompenzační a pracovní pomůcky, bude schopen volit vhodné činnostní programy podle individuálních potřeb uživatelů, získá informace jakým způsobem řešit krizové situace v případech, kdy uživatel ohrožuje fyzicky sama sebe či ostatní uživatele a pracovníky sociálního zařízení.

Cena kurzu je 4 500,00 Kč. Úhrada musí být provedena při zahájení kurzu.

Absolvent kvalifikačního kurzu získá Osvědčení o absolvování kvalifikačního kurzu s celostátní platností.

Kurz bude vždy otevřen po naplnění minimálního počtu uchazečů. Datum zahájení a ukončení kurzu bude sdělen po sestavení skupiny.

V případě Vašeho zájmu vyplňte přihlášku a odešlete emailem nebo poštou.


Přihláška do kurzu

< Zpět