Maturitní zkouška 2021 – informace SŠTGA Chomutov
 
 Maturitní seznam literárních děl pro ústní zkoušku z ČJL
 Maturitní seznam literárních děl pro ústní zkoušku z ČJL - zde
 Žákovský seznam literárních děl pro ústní zkoušku z ČJL ve formátu .pdf - zde
 Žákovský seznam literárních děl pro ústní zkoušku z ČJL ve formátu .docx - zde

 Středisko Chomutov, Pražská
 Témata zkoušek profilové části pro obor vzdělání Mechanik - seřizovač (třídy 4.MA, 4.MB) - zde
 Témata zkoušek profilové části pro obor vzdělání Podnikání (třída 3.DE) - zde

 Středisko Chomutov, Cihlářská
 Témata zkoušek profilové části pro obor vzdělání Hotelnictví - zde
 Témata zkoušek profilové části pro obor vzdělání Podnikání (třída PO2) - zde

 < Zpět