ŠVP provozní technika (denní)

Podrobnější informace o oboru jsou dostupné ve školním vzdělávacím programu. Tento dokument obsahuje profil absolventa, popis uplatnění v praxi, popis kompetencí, které absolvent získá během studia, metody, formy a organizaci výuky, přehled předmětů a obsah učiva.

Dokument ŠVP
je dostupný ZDE
.

Provozní technika 23-43-L/51

Výuka je realizována podle školního vzdělávacího programu: Provozní technika

Délka přípravy: 3 roky

Forma studia: dálková

Místo výuky: Chomutov

Základní podmínky pro přijetí:

Ukončené střední vzdělání s výučním listem ve strojírenském oboru, popřípadě v obsahově příbuzných oborech.

Třída bude otevřena při dostatečném počtu žáků

Způsob ukončení přípravy: maturitní zkouška

Stručný popis oboru:

Studijní obor prohlubuje a rozšiřuje znalosti, které žáci získali ve tříletém učebním oboru. Toto prohloubení a rozšíření je zaměřeno na technickou a technickoekonomickou stránku provozu ve strojírenském průmyslu. Po ukončení studia absolvent samostatně čte i náročná schémata a na tomto základě chápe funkci jednotlivých součástí, prvků, agregátů, a celků strojních zařízení při jejich výrobě, montáži či údržbě. Umí volit a navrhovat pracovní postupy jednotlivých operací a v souladu s technologickými požadavky i sled operací při výrobě, montáži, údržbě a opravách. Absolvent umí samostatně měřit neelektrické veličiny, kontrolovat a posoudit kvalitu vyrobených (opravených) součástí, smontovaných skupin a celků, provést jejich funkční zkoušky a samostatně vypracovávat protokoly o měření a zkouškách.

Žáci budou přijati na základě přijímacího řízení podle počtu dosažených bodů.

Při rovnosti bodů budou přednostně přijati uchazeči se změněnou pracovní schopností, dále uchazeči podle pořadí s dosaženým vyšším počtem bodů z průměru všech známek z konce 2. ročníku a průměru všech známek za 1. pololetí 3. ročníku učebního oboru.

Počet přijímaných žáků je 60 

 << Zpět na přehled oborů

<< Zpět na přehled kategorií

Kontakt

 Název
 školy
 Střední škola technická,
 gastronomická
 a automobilní, Chomutov,
 příspěvková organizace
 Adresa
 Pražská 702,
 430 01 Chomutov
 Telefon 
 474 651 848,
 474 651 849
 E-mail  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 www
 stránka    
 www.tgacv.cz  
 IČ
 18383696
 Datová
 schránka 
 753k9pg

ŠVP provozní technika (dálkové)

Podrobnější informace o oboru jsou dostupné ve školním vzdělávacím programu. Tento dokument obsahuje profil absolventa, popis uplatnění v praxi, popis kompetencí, které absolvent získá během studia, metody, formy a organizaci výuky, přehled předmětů a obsah učiva.

  Dokument ŠVP
  je dostupný ZDE
.