Telefonní a emailový seznam - Jirkov

 Vedení střediska (* = @tgacv.cz)

Příjmení a jméno
Emailová adresa
Telefon
Pracovní pozice
Mgr. Dvořák Marek
m.dvorak*
474 316 621
603 349 353
zástupce ředitele pro praktické vyučování,
vedoucí střediska
Ing. Frdlíková Zdeňka
frdlikova*
474 316 792
603 349 537 
zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování
Bc. Houdek Jiří
houdek*
474 316 626
773 768 558
vedoucí učitel odborného výcviku - kovo
Schmidová Renata, DiS.
schmidova*
474 316 791
736 629 523
 vedoucí učitelka odborného výcviku
Bc. Vavrušková Dagmar
vavruskova*
474 316 628
770 129 028
 vedoucí učitelka odborného výcviku
Bc. Šustr Jan
sustr*
474 316 794
 vedoucí autoškoly

 

 Administrativa (* = @tgacv.cz)

Příjmení a jméno
Emailová adresa
Telefon
Pracovní pozice
Pituchová Martina
pituchova*
474 316 624
777 709 813
studijní oddělení
Bc. Červenková Marie
kuchyn.udlice*
474 316 620
773 743 456
vedoucí kuchyně
Brázdovič Milan
brazdovic*
474 316 790
773 765 330
správce ICT, Bakaláři

 

 Učitelé teoretického vyučování (* = @tgacv.cz)

Příjmení a jméno
Emailová adresa
Telefon
Pracovní pozice
Ing. Douša Martin
dousa*
474 316 625
učitel teoretického vyučování
Mgr. Frdlíková Petra
frdlikovap*
474 316 625
učitelka teoretického vyučování
Mgr. Hausmanová
Monika
fojtova*
474 316 625
učitelka teoretického vyučování
Ing. Kotyza Antonín 
kotyza*
474 316 625
učitel teoretického vyučování
Mgr. Křívánková Taťana
krivankova*
474 316 625
učitelka teoretického vyučování
Mgr. Metznerová Helena
metznerova*
474 316 625
učitelka teoretického vyučování
Mgr. Němečková Vlasta
v.nemeckova*
474 316 624
736 629 521
učitelka teoretického vyučování,
výchovný poradce
PaedDr. Šlangalová Věra
slangalova*
474 316 625
učitelka teoretického vyučování
Mgr. Šustrová Julie
kadlecova*
474 316 625
učitelka teoretického vyučování
metodik prevence rizikového chování
Ing. Zelenková Lucie
zelenkova*
474 316 625
učitelka teoretického vyučování

 

Internát a domov mládeže (* = @tgacv.cz)

Příjmení a jméno
 Emailová adresa
 Telefon
 Pracovní pozice
Čaprndová Hana
 caprndova*
 474 316 798
 vychovatelka
Bc. Nosál Petr
 nosal*
 474 316 798
 vychovatel
Bc. Pražák Václav
 prazak*
 474 316 798
 vychovatel
Bc. Raindlová Venuše
 raindlova*
 474 316 798
 vychovatelka

 

Učitelé odborného výcviku: Opravářské práce, Opravář zemědělských strojů, Autoškola (* = @tgacv.cz)

Příjmení a jméno
Emailová adresa
Telefon
Pracovní pozice
Barták Jiří
bartak*
474 316 626
učitel odborného výcviku
Buchta Zdeněk
buchta*
474 316 626, 794
učitel autoškoly
Dvořáček Leoš
dvoracek*
474 316 626
učitel odborného výcviku
Bc. Frdlík Jaroslav
frdlik*
474 316 626, 794
učitel odborného výcviku,
učitel autoškoly
Bc. Kikal Rostislav
kikal*
474 316 626
učitel odborného výcviku
Kořínek Karel
korinek*
474 316 626
učitel odborného výcviku
Meitner Jan
meitner*
474 316 626
učitel odborného výcviku
Melicher Richard
melicher*
474 316 626, 794
učitel odborného výcviku§
učitel autoškoly
Bc. Řáha Jan
raha*
474 316 626
učitel odborného výcviku
Šiffer Karel
siffer*
474 316 626, 794
učitel odborného výcviku,
učitel autoškoly
Šindelář Petr
sindelar*
474 316 626
učitel odborného výcviku
Bc. Štulík Milan
stulik*
474 316 626
účitel odborného výcviku
Zrůstek Libor
zrustek*
474 316 626
učitel odborného výcviku

  

Učitelé odborného výcviku: Stravovací a ubytovací služby (* = @tgacv.cz)

Příjmení a jméno
Emailová adresa
Telefon
Pracovní pozice
Bc. Mihalincová Libuše
mihalincova*
474 316 628
učitelka odborného výcviku
Bc. Petrmichlová
Marcela
petrmichlova*
474 316 628
učitelka odborného výcviku
Šafaříková Alena
safarikova*
474 316 628
učitelka odborného výcviku

  

 Učitelé odborného výcviku: Šití oděvů, Šití prádla (* = @tgacv.cz)

Příjmení a jméno
Emailová adresa
Telefon
Pracovní pozice
Karlová Květa
karlova*
474 684 302
učitelka odborného výcviku
Kuřilová Monika
kurilova*
474 684 302
učitelka odborného výcviku
Bc. Velebová Lenka
velebova*
474 684 302
učitelka odborného výcviku

 

 Učitelé odborného výcviku: Zemědělec-farmář, Zahradník, Zahradnické práce (* = @tgacv.cz)

Příjmení a jméno
Emailová adresa
Telefon
Pracovní pozice
Bc. Bardová Dominika
bardova*
474 316 627, 797
učitelka odborného výcviku
Bouřil Jan
bouril*
474 316 793
učitel odborného výcviku
Cihlářová Markéta
cihlarova*
474 316 627, 797
učitelka odborného výcviku
Dlouhá Růžena
dlouha*
474 316 627, 797
učitelka odborného výcviku
Ing. Karbanová Lenka
karbanova*
474 684 627, 797
učitelka odborného výcviku
Bc. Kašpar Vladimír
kaspar*
474 316 793
učitel odborného výcviku
Bc. Koblic Rudolf
koblic*
474 316 793
učitel odborného výcviku
Vrzáková Petra
vrzakova*
474 316 627, 797
učitelka odborného výcviku

 

Asistentky pedagoga (* = @tgacv.cz)

Příjmení a jméno
Emailová adresa
Telefon
Pracovní pozice
Bachorcová Hana
bachorcova*
474 316 625
asistentka pedagoga
Drapáková Dobromila
drapakova*
474 316 625
asistentka pedagoga
Dvořáková Hana
dvorakova*
474 316 625
asistentka pedagoga
Fíková Jana
fikova*
474 316 625
asistentka pedagoga
Jiravová Monika
jiravova*
474 684 625
asistentka pedagoga
Khůnová Petra
khunova*
474 316 625
asistentka pedagoga
Kuričajová
kuricajova*
474 316 625
asistentka pedagoga
Magni Miroslava
magni*
474 316 625
asistentka pedagoga
Mouchová Marie
mouchova*
474 316 625
asistentka pedagoga
Mgr. Smolková Martina
smolkova*
474 316 625
asistentka pedagoga
Nezdařilová Marcela
nezdarilova*
474 316 625
asistentka pedagoga
Racková Jana
rackova*
474 316 625
asistentka pedagoga
Tesařová Zuzana
tesarova*
474 316 625
asistentka pedagoga
Tunková Kristýna
tunkova*
474 316 625
asistentka pedagoga

 

< Zpět