Telefonní a emailový seznam - Jirkov

Vedení střediska (* = @tgacv.cz)

Příjmení a jméno
Emailová adresa
Telefon
Pracovní pozice
Mgr. Dvořák Marek
m.dvorak*
474 316 621, 603 349 353
zástupce ředitele pro praktické vyučování,
vedoucí střediska
Ing. Frdlíková Zdeňka
frdlikova*
474 316 792, 603 349 537 
vedoucí učitelka pro teoretické vyučování

 

Administrativa (* = @tgacv.cz)

Příjmení a jméno
Emailová adresa
Telefon
Pracovní pozice
Pituchová Martina
pituchova*
474 316 624
studijní oddělení
Bc. Červenková Marie
kuchyn.udlice*
474 316 620
vedoucí kuchyně
Ing. Planička J.
 
474 316 790
správce IC Bakaláři

 

Učitelé teoretického vyučování (* = @tgacv.cz)

Příjmení a jméno
Emailová adresa
Telefon
Pracovní pozice
Ing. Douša Martin
dousa*
474 316 625
učitel teoretické výuky
Mgr. Hausmanová M.
 
474 316 625
učitelka teoretické výuky
Ing. Kotyza Antonín 
kotyza*
474 316 625
učitel teoretické výuky
Mgr. Křívánková Taťana
krivankova*
474 316 625
učitelka teoretické výuky
Mgr. Metznerová Helena
metznerova*
474 316 625
učitelka teoretické výuky
Mgr. Němečková Vlasta
v.nemeckova*
474 316 624
učitelka teoretické výuky,
výchovný poradce
PaedDr. Šlangalová Věra
slangalova*
474 316 625
učitelka teoretické výuky
Mgr. Šustrová J.
 
474 316 625
učitelka teoretické výuky
Ing. Zelenková Lucie
zelenkova*
474 316 625
učitelka teoretické výuky

 

Učitelé odborného výcviku (* = @tgacv.cz)

Příjmení a jméno
Emailová adresa
Telefon
Pracovní pozice
Bc. Bardová Dominika
bardova*
474 316 627, 797
učitelka odborného výcviku
Dvořáček Leoš
dvoracek*
474 316 626
učitel odborného výcviku
Bc. Frdlík Jaroslav
frdlik*
474 316 626, 794
učitel autoškoly
Bc. Houdek Jiří
houdek*
474 316 626
vedoucí učitel odborného výcviku
- kovo
Karlová Květa
karlova*
474 684 302
učitelka odborného výcviku
Bc. Kikal R.
 
474 316 626
učitel odborného výcviku
Bc. Koblic Rudolf
koblic*
474 316 626, 797
učitel odborného výcviku
Krejčová Adéla
krejcova*
474 316 627, 797
učitelka odborného výcviku
Melicher Richard
melicher*
474 316 626, 794
učitel odborného výcviku
Bc. Mihalincová Libuše
mihalincova*
474 316 628
učitelka odborného výcviku
Mgr. Paganiková Jaroslava
paganikova*
474 316 627, 797
učitelka odborného výcviku
Bc. Petrmichlová Marcela
petrmichlova*
474 316 628
učitelka odborného výcviku
Bc. Rožánek Antonín
rozanek*
474 316 626
učitel odborného výcviku
Bc. Řáha Jan
raha*
474 316 626
učitel odborného výcviku, ICT metodik
Schmidová R.
schmidova*
474 316 791
vedoucí učitelka odborného výcviku
Straková Krista
strakova*
474 684 302
učitelka odborného výcviku
Šiffer Karel
siffer*
474 316 626, 794
učitel odborného výcviku
Bc. Štulík Milan
stulik*
474 316 626
účitel odborného výcviku
Bc. Šustr Jan
sustr*
474 316 626, 794
vedoucí učitel odb. výcviku, autoškola
Bc. Vavrušková Dagmar
vavruskova*
474 316 628
učitelka odborného výcviku
Bc. Velebová Lenka
velebova*
474 684 302
učitelka odborného výcviku
Vrzáková Petra
vrzakova*
474 316 627, 797
učitelka odborného výcviku
Bc. Weingartner Vít
weingartner*
474 316 626
učitel odborného výcviku

 

Internát a domov mládeže (* = @tgacv.cz)

Příjmení a jméno
Emailová adresa
Telefon
Pracovní pozice
Čaprndová Hana
caprndova*
474 316 798
vychovatelka
Bc. Nosál Petr
nosal*
474 316 798
vychovatel
Bc. Pražák Václav
prazak*
474 316 798
vychovatel
Bc. Raindlová Venuše
raindlova*
474 316 798
vychovatelka

 

< Zpět