Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018 - výsledky 10. kola
 
Poučení pro uchazeče je uvedeno v dokumentu o výsledcích přijímacího řízení příslušného oboru vzdělání pod tabulkou s výsledky - NEPŘEHLÉDNĚTE!
 
 
   
 Tříleté obory vzdělání zakončené výučním listem
 
Kód oboru  Název oboru  Výuka ve středisku
23-51-H/01  Strojní mechanik (ŠVP Zámečník)  Chomutov