INFORMACE PRO ŽÁKY
Uvolňování mimořádných opatření v oblasti školství k 11. 5. 2020
V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020 bude od 11. 5. 2020 možná osobní přítomnost žáků závěrečných ročníků středních škol ve školách, a to za účelem přípravy na vykonání maturitní a závěrečné zkoušky.
Od 11. 5. 2020 se na SŠTGA budou za osobní přítomnosti žáků konat konzultace zaměřené na přípravu k uvedeným zkouškám. Konzultace budou probíhat podle harmonogramu, který bude každému žákovi doručen prostřednictvím webové verze programu Bakaláři („žákovská knížka“). Žáci tam najdou také pravidla a pokyny pro účast na konzultacích z hlediska hygienických předpisů a opatření.
Vstup do budovy školy bude možný pouze se zakrytým nosem a ústy (např. rouškou) a po odevzdání Čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Toto prohlášení podepisuje u nezletilých žáků jejich zákonný zástupce, zletilí žáci ho podepíší osobně. Formulář prohlášení najdete dále v tomto textu a také jako přílohu zprávy v žákovské knížce. Zletilí žáci budou mít možnost vyplnit prohlášení také při prvním vstupu do školy.
Nižší ročníky pokračují ve výuce na dálku.
Pokyny a opatření pro žáky účastnící se od 11. 5. 2020 konzultací
Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění
 
< Zpět