Zdravotní pojištění – upozornění
 
Upozorňujeme všechny žáky a jejich zákonné zástupce,
že přihlášení žáků střední školy ke zdravotnímu pojištění
nezabezpečuje škola. Tuto povinnost má zákonný zástupce
nebo zletilý žák.