Spolupráce školy

V rámci odborné přípravy žáků škola spolupracuje s regionálními společnostmi a institucemi, pracoviště těchto subjektů jsou součástí odborného výcviku a odborné praxe.

Děkujeme za spolupráci.
 
   
 

Nabídka prací a služeb

Na základě doplňkové činnosti školy, kde organizace využívá odbornosti svých zaměstnanců, škola nabízí práce a služby pro společnosti, instituce i veřejnost.


Aktuality

UPOZORNĚNÍ PRO MATURANTY – ORGANIZACE MZ 2021
Podmínky konání maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021 podle Opatření obecné povahy č.j. MSMT-3267/2021-1, termíny konání zkoušek společné i profilové části a další informace najdete zde nebo v nabídce Maturitní a závěrečné zkoušky / MZ 2021 – Organizační zabezpečení SŠTGA Chomutov.
 
VYDÁNÍ VÝPISU Z VYSVĚDČENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2020/2021
V souladu s opatřením obecné povahy č. j. MSMT-46545/2020-1 ze dne 5. 1. 2021 sděluje SŠTGA Chomutov vzhledem k trvajícímu zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání dne 28. 1. 2021 obsah výpisu z vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021 elektronickou formou prostřednictvím on-line verze informačního systému školy Bakaláři („E-žákovská knížka“). O detailech a způsobu zobrazení informují své žáky a jejich zákonné zástupce jednotlivá střediska.
Vytištěné výpisy z vysvědčení budou žákům předány při nejbližší možné příležitosti, kdy bude povolena osobní přítomnost žáků na vzdělávání, a žák se osobně dostaví do školy.
 
ORGANIZACE PROVOZU ŠKOLY A VÝUKY
OD 4. 1. 2021 DO ODVOLÁNÍ
Od uvedeného dne do odvolání probíhá na SŠTGA Chomutov u všech tříd a oborů vzdělání včetně praktické školy dvouleté distanční výuka, a to jak teoretická, tak i praktická.
Úřední hodiny pro veřejnost na všech střediscích: 7:00 - 12:00 hod.
Den otevřených dveří školy naplánovaný na sobotu 9. 1. 2021 se ruší.
Další informace o průběhu vzdělávání budou zveřejňovány průběžně podle aktuálních opatření na www stránce školy a také v on-line verzi programu Bakaláři („E-žákovská knížka“).
 
VÝUKA V OBDOBÍ PO 18. 12. 2020
V souladu s Usnesením Vlády ČR ze dne 14. 12. 2020 č. 1335 o přijetí krizového opatření, kterým se zakazuje osobní přítomnost žáků středních škol na vzdělávání na období 21. 12. 2020 – 23. 12. 2020, stanovilo MŠMT pondělí 21. 12. 2020 a úterý 22. 12. 2020 jako volné dny. V těchto dnech nebude na SŠTGA Chomutov probíhat žádná výuka – teoretická ani praktická, prezenční ani distanční.

Číst dál...

VÝUKA V OBDOBÍ OD 7. 12. 2020
Na základě usnesení Vlády ČR ze dne 30. 11. 2020 č. 1263 o přijetí krizového opatření bude v uvedeném období výuka na SŠTGA Chomutov probíhat následovně:

Číst dál...

VÝUKA V OBDOBÍ 25. 11. 2020 – 12. 12. 2020
Na základě usnesení Vlády ČR ze dne 20. 11. 2020 č. 1198 a 1199 o přijetí krizového opatření bude v uvedeném období výuka na SŠTGA Chomutov a provoz jejích zařízení probíhat následovně:

Číst dál...

ZMĚNA VE VÝUCE V OBDOBÍ OD 18. 11. 2020
Počínaje středou 18. 11. 2020 bude probíhat prezenční výuka oboru vzdělání Praktická škola dvouletá podle platných rozvrhů hodin. Ostatní obory vzdělání pokračují v distanční výuce. 

Číst dál...

PŘIJMĚTE NABÍZENOU POMOC – VÍTE O NÍ?
Pokud máte v době zakázané osobní přítomnosti ve škole, ale i za běžných podmínek fungování školy, nějaké problémy s plněním studijních povinností a potřebujete poradit, pomoct, mít k dispozici počítač, abyste mohli vypracovat domácí úkoly, případně řešit i jiné problémy, můžete se obrátit na různé podpůrné instituce, které působí v našem regionu.

Číst dál...

VÝUKA V OBDOBÍ 2. 11. 2020 – 20. 11. 2020
V souladu s Usnesením Vlády ČR ze dne 30. 10. 2020 č. 1112 o přijetí krizového opatření, kterým se zakazuje osobní přítomnost žáků na středním vzdělávání na období 2. 11. 2020 – 20. 11. 2020, bude od 2. 11. 2020 probíhat výuka všech oborů vzdělání SŠTGA Chomutov (teoretická i praktická) distančním způsobem.

Číst dál...

VÝUKA V OBDOBÍ 14. 10. 2020 – 1. 11. 2020
Na základě Usnesení Vlády ČR ze dne 12. 10. 2020 č. 1022 o přijetí krizových opatření vydal ředitel SŠTGA Chomutov následující pokyny k zabezpečení vzdělávání žáků v období 14. 10. 2020 – 1. 11. 2020:

Číst dál...

VÝUKA V OBDOBÍ 5. – 18. 10. 2020

Na základě Nařízení Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem č. 3/2020 vydal ředitel SŠTGA Chomutov následující pokyny k zabezpečení vzdělávání žáků od 5. 10. 2020:

Číst dál...

Škola a sociální síť

Škola má na sociální síti Facebook vytvořen profil, kde naleznete zajímavé odkazy, informace a fotogalerie z aktivit školy.


Škola používá pro elektronickou komunikaci mezi žáky, zákonnými zástupci a učiteli informační systém Bakaláři. Zde naleznete aplikaci pro mobilní telefony a tablety s OS Android.


Aplikace
ke stažení ZDE
.