Spolupráce školy

V rámci odborné přípravy žáků škola spolupracuje s regionálními společnostmi a institucemi, pracoviště těchto subjektů jsou součástí odborného výcviku a odborné praxe.

Děkujeme za spolupráci.
 
   
 

Nabídka prací a služeb

Na základě doplňkové činnosti školy, kde organizace využívá odbornosti svých zaměstnanců, škola nabízí práce a služby pro společnosti, instituce i veřejnost.


Aktuality

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022 – 1. ROČNÍKY
Zahájení výuky 1. ročníků všech oborů vzdělání na SŠTGA Chomutov ve školním roce 2021/2022 proběhne 1. září 2021 podle jednotlivých středisek následovně:
Středisko Chomutov, Pražská 702/10 – 10:00 hod.
Středisko Chomutov, Cihlářská 4132 – 10:00 hod.
Středisko Jirkov, Jezerská 272 – 8:00 hod.
Středisko Kadaň, 5. května 680 – 10:00 hod.
Třídní schůzky 1. ročníků plánované na září 2021 se vzhledem k epidemiologické situaci neuskuteční.
Do budov školy mohou 1. září vstoupit pouze žáci bez doprovázejících osob. Nutné případy doprovodu budou řešeny individuálně.
Pro testování a ochranu dýchacích cest platí pro žáky 1. ročníků stejná pravidla jako pro ostatní žáky - čtěte následující informaci.
 
OPATŘENÍ PŘI ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022
Na začátku školního roku proběhne ve škole preventivní screeningové testování žáků antigenními testy, a to 1. září 2021, 6. záři 2021 a 9. září 2021.
Toto preventivní testování nemusí absolvovat žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost a předloží potvrzení o uplynutí 14 dní po plně dokončeném očkování nebo uplynutí maximálně 180 dní od prvního pozitivního testu na Covid-19 po prodělaném onemocnění Covid-19, nebo doloží platný negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.
Každá osoba (žák, zaměstnanec, třetí osoba) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví ČR.
Pokud žák neabsolvuje preventivní screeningové testování a zároveň se na něj nevztahuje příslušná výjimka z testování nebo výjimka z používání prostředků ochrany dýchacích cest, je povinen nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorech školy.
Ve společných prostorech školy je povinnost nosit až do odvolání respirátory.
Detailnější informace zde:
Žáci i zákonní zástupci jsou průběžně informování o všech důležitých skutečnostech prostřednictvím elektronické verze systému Bakaláři („E-žákovská knížka“) i dalšími komunikačními prostředky - e-mail, telefon. 
 
 
 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
 Vyhlášení 4. kola
 
Nabídku oborů vzdělání pro 4. kolo přijímacího řízení
pro školní rok 2021/2022 včetně termínů přijímacího řízení
 
Kritéria pro jednotlivé kategorie oborů vzdělání
najdete zde.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
 Výsledky 3. kola
 
Výsledky 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
 Vyhlášení 3. kola
 
Nabídku oborů vzdělání pro 3. kolo přijímacího řízení
pro školní rok 2021/2022 včetně termínů přijímacího řízení
 
Kritéria pro jednotlivé kategorie oborů vzdělání
najdete zde.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
 Výsledky 2. kola
 
Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
 Vyhlášení 2. kola
 
Nabídku oborů vzdělání pro 2. kolo přijímacího řízení
pro školní rok 2021/2022 včetně termínů přijímacího řízení
 
Kritéria pro jednotlivé kategorie oborů vzdělání
najdete zde.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
 Výsledky 1. kola
 
Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022
 
 
 
 
 
 
  
 
 
SPOLUPRÁCE SE ŠKODA AUTO
Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov je partnerem ŠKODA AUTO a toto partnerství je pro školu velkým přínosem. Firma poskytuje škole pro výuku budoucích mechaniků opravářů motorových vozidel informace o opravách a údržbě vozidel, diagnostický software ODIS, ale i nehomologované vozy, podkomplety a další stroje a zařízení ke vzdělávacím účelům. Tohle všechno je ale jen jedna část spolupráce. Druhou částí je přímé zapojení do výuky.
V současné době je jednou z nejaktuálnějších oblastí výuky problematika elektromobility a umělé inteligence. Firma připravila blok bezplatných on-line přednášek pro pedagogy středních škol, kteří se jich mohou zúčastnit a získat tak potřebné podklady pro výuku svých žáků. Dále mají učitelé k dispozici instruktážní videa, která významně pomáhají žákům nejenom zvládnout distanční výuku, ale také získat informace potřebné pro další výuku a uplatnění u budoucích zaměstnavatelů.
Získané informace si škola nenechává jen pro vlastní potřebu, ale předává je také ostatním školám Ústeckého kraje, které budoucí mechaniky opraváře motorových vozidel vyučují.
 
 
 
NOVÁ UČEBNA PRO ŽÁKY OBORU PRODAVAČ
Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov vyučuje na pracovišti v Kadani žáky také v oboru vzdělání Prodavač. Právě na tyto žáky čekalo po obnovení prezenčního praktického vyučování malé překvapení.
Škola využila dobu, kdy nebyla povolena osobní přítomnost žáků ve škole, k celkové rekonstrukci odborné učebny. Reagovala tím na požadavky zaměstnavatelů (jak velkých supermarketů, tak i malých prodejen), kteří vyžadují nové znalosti a dovednosti budoucích absolventů oboru Prodavač, a vybudovala zcela novou multimediální učebnu vybavenou prostředky výpočetní techniky a další didaktickou technikou, odborným programovým vybavením a novým školním nábytkem.
Vzniklo tak pracoviště splňující náročné hygienické i odborné požadavky, které zabezpečila školy vlastními pracovníky. Nová učebna přispěje ke zkvalitnění výuky tohoto náročného oboru vzdělání a zvýší i uplatnitelnost absolventů na trhu práce.
 
 
 
UPOZORNĚNÍ PRO MATURANTY – ORGANIZACE MZ 2021
Aktualizované podmínky konání maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021 podle Opatření obecné povahy č.j. MSMT-3267/2021-3, termíny konání zkoušek společné i profilové části a další informace najdete zde nebo v nabídce Maturitní a závěrečné zkoušky / MZ 2021 – Organizační zabezpečení SŠTGA Chomutov.
 

Škola a sociální síť

Škola má na sociální síti Facebook vytvořen profil, kde naleznete zajímavé odkazy, informace a fotogalerie z aktivit školy.


Škola používá pro elektronickou komunikaci mezi žáky, zákonnými zástupci a učiteli informační systém Bakaláři. Zde naleznete aplikaci pro mobilní telefony a tablety s OS Android.


Aplikace
ke stažení ZDE
.