Besedy se Světlem

Ve dnech 9.2. -17.2.2023 proběhly na škole na středisku Pražská besedy se Světlem na téma Kyberprostor, sociální sítě.

Tématem bylo i zjištění povědomí žáků o internetu a sociálních  sítích prostřednictvím různých technik. Objasnili si společně pojmy týkající se internetového prostředí – Netolismus, kyberšikana, kybergrooming, hoax/fake news, hacking a meme. Na závěr prozkoumali kyberšikanu z různých hledisek a zamysleli se nad jejími důsledky.