Počet volných míst pro 3. kolo příjímacího řízení

Počet volných míst pro 3. kolo přijímacího řízení

41-52-H/01 Zahradník – 8 míst

Přihlášky se podávají do 16. 8. 2024 Výsledky budou zveřejněny na www.tgacv.cz dne 20. 8. 2024

Uchazeč musí potvrdit písemně nejpozději do 7 dnů svůj úmysl vzdělávat se v daném oboru řediteli školy.