Poděkování od žáků

Poděkování od žáků Střední školy technické, gastronomické a automobilní Chomutov

Ústecký kraj na podporu podnikatelů, kteří byli postižení rozsáhlým požárem v Českém Švýcarsku, vyhlásil pro žáky středních škol realizaci výchovně vzdělávacích pobytů v Českém Švýcarsku.

Také Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov se do tohoto programu zapojila a počátkem února 2023 se první skupina žáků zúčastnila pobytu v Krásné Lípě, která se stala výchozím bodem pro různé výpravy do blízkého okolí spojených s nejrůznějšími pamětihodnostmi této oblasti.

Pobyt a doprovodné akce se zúčastněným žákům a pedagogům velmi líbily a žáci děkují Ústeckému Kraji za vyhlášení tohoto programu, který jim umožnil poznat oblast Českého Švýcarska a zároveň pomohl podnikatelům, kteří v této oblasti podnikají.