Exkurze do Nexen Tire

V úterý 26.3.2024 se žáci osmých ročníků zúčastnili exkurze do jihokorejské firmy NEXEN. Firma sídlí v průmyslové zóně Triangle u Bítozevsi na Žatecku. Doprava byla zajištěna podnikovým autobusem.

V úvodu personální manažer všechny účastníky exkurze proškolil o bezpečnosti. Následovala prezentace o vzniku, vývoji, výrobě a postavení firmy na celosvětových trzích. Žáci byli seznámeni se strategií firmy a dodavateli, se kterými firma spolupracuje. Mezi obchodní partnery patří mnoho automobilových závodů a sportovních klubů. Získané informace měli žáci následně použít při závěrečném vědomostním testu. Odměnou jim byly reklamní předměty firmy.

V další části exkurze se žáci dostali do výrobního provozu. Během této prohlídky si prohlédli automatizovaný provoz, neustále se pohybující roboty bez lidské obsluhy. Zde bylo nezbytně nutné dodržovat bezpečnostní předpisy a pohybovat se pouze ve vymezených pěších zónách.  Výrobní linka byla dlouhá téměř jeden kilometr. Viděli jsme vzorky materiálů a ostatních komponentů pro výrobu plášťů, byli jsme přítomni procesu navíjení běhounů, sledovali jsme automatizovaný přesun polotovarů a hotových plášťů pomocí robotů.

Závěrečná část exkurze se uskutečnila opět ve školící místnosti, kde žáci soutěžili o reklamní předměty ve vědomostním testu. Poté byli pozváni do firemní jídelny na oběd. Exkurzi žáci ukončili skupinovou fotografií. Kolem dvanácté hodiny jsme se vrátili zpět do Chomutova.

Exkurze se žákům líbila, mnoho z nich vidělo takto velký provoz poprvé v životě. Někteří mohli získat inspiraci při výběru svého budoucího povolání.