Aktuální projekty

Aktuální
projekty

Moderní škola 4.0

Dobrá škola – Moderní škola 4.0 Soutěž pro střední školy zřizované Ústeckým krajem, které vzdělávají žáky ve …

Podpora úspěšnosti ve vzdělávání

Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji (ÚK IKAP B2), reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017431 Tento projekt je spolufinancován Evropskou …

Doučování žáků škol

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace se ve školním roce 2022/2023 zapojila do programu Doučování …