Aktuální projekty

Aktuální
projekty

Prevence digitální propasti

Projekt Prevence digitální propasti je financován prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU. Cílem projektu Prevence …

Digitální učební pomůcky

Projekt Digitální učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí je financován prostředky fondu Evropské unie – …

Operační program Jan Amos Komenský

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako poskytovatel dotace z Operačního programu Jan Amos Komenský (dále jen „Poskytovatel dotace“) a správní …