Svářečská škola – Pražská

Svářečská
škola a kurzy

Vedoucí svářečské školy
Bc. Josef Zeman, EWT, IWT
+420 474 611 226 zeman@tgacv.cz

 

Instruktoři svářečské školy
Miloš Mareš, EWP
Pavel Karlík, EWP
Pavel Kolář, EWP

O svářečské škole

Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov provozuje od roku 1992 svářečskou školu, která má v současné době tři pracoviště:

 • pracoviště Chomutov, Pražská 702/10
 • pracoviště Jirkov, Jezerská 272
 • pracoviště Kadaň, 5. května 680

 

Pracoviště svářečské školy umožňují žákům školy a také firmám a jejím zaměstnancům zúčastnit se širokého spektra těchto svářečských kurzů:

 • Svářečské kurzy dle české normy ČSN 05 0705 základní kurz svařování dle ČSN 05 0705
 • zaškolovací kurz svařování dle ČSN 05 0705
 • doškolení a přeškolení svářečů dle ČSN 05 0705
 • svářečské kurzy dle evropských (mezinárodních) norem ČSN EN ISO 9606
 • svářečské kurzy svařování plechů a trubek dle normy ČSN EN ISO 9606-1(oceli)
 • svářečské kurzy svařování plechů a trubek dle ČSN EN ISO 9606-2 (hliník)

 

V kurzech jsou prováděny všechny základní metody svařování:

 • metoda 111 – ruční svařování obalenou elektrodou
 • metoda 131 – poloautomatické svařování MIG
 • metoda 135 – poloautomatické svařování MAG
 • metoda 141 – svařování netavící se wolframovou elektrodou TIG/WIG
 • metoda 311 – svařování kyslíko-acetylénovým plamenem Mimo tyto kurzy provádí doškolení a přezkoušení po dvou a čtyřech letech.

Svářečské kurzy

Přehled realizovaných svářečských kurzů:

 • Kurzy dle české normy ČSN 050705
 • Kurzy dle evropské (mezinárodní) normy ČSN EN ISO 9606

Kurzy pájení podle ČSN EN 13 585

Kurzy pájení prováděné podle ČSN EN 13 585 provádíme ve čtyřech skupinách:

Pájení trubek

Skupina I
zkušební kus D15/s1
rozsah platnosti D do 18 mm, s od 0,5 do 3 mm

Skupina II
zkušební kus D28/s1,5
rozsah platnosti D od 15 do 54 mm, s od 0,5 do 4 mm

Skupina III
zkušební kus D76/s2
rozsah platnosti D od 42 do 108 mm, s od 0,5 do 5 mm

Skupina IV
zkušební kus >D108/s3
rozsah platnosti D od 76 mm, s do 7 mm

Pájení plech

Jako základní materiál je možné zvolit měď, ocel a nerezovou ocel, případně kombinaci těchto materiálů.

Ceník kurzů a služeb svářečské školy 07-085

Uvedený ceník kurzů a služeb svářečské školy platí od 1. 1. 2022 pro všechna střediska školy poskytující tyto služby – Chomutov, Jirkov a Kadaň.