Profesní kvalifikace

Profesní
kvalifikace

JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ ZÁJMU O PROFESNÍ KVALIFIKACI.

  1. Zavolat do školy či napsat a domluvit si termín schůzky (tgacv@tgacv.cz)
  2. Po získání základních informací, vyplnit přihlášku a domluvit si termín zkoušky.
  3. Zájemce obdrží pozvánku ke zkoušce a dostane kontakt na autorizovaného zástupce organizace, který bude mít na starost průběh zkoušky dle hodnotícího standardu.
  4. Úhrada za zkoušku – musí být zaplaceno před zkouškou. Zkouška profesní kvalifikace.
  5. Zkouška z profesní kvalifikace.
  6. V případě úspěšně složené zkoušky z profesní kvalifikace, získání Osvědčení o profesní kvalifikaci.

Základní informace k profesním kvalifikacím

Škola je autorizovanou osobou pro profesní kvalifikace (viz přehled profesních kvalifikací) podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů. Zájemce, který chce získat příslušnou profesní kvalifikaci, musí prokázat příslušné znalosti a dovedností v dané oblasti. Ty jsou určeny kvalifikačními standardy k jednotlivým profesním kvalifikacím. Tyto standardy jsou zveřejněny na: Nový portál národní kvalifikace

Složením zkoušky z dané profesní kvalifikace získá účastník Osvědčení o získání profesní kvalifikace s celostátní platností. V případě úspěšného složení všech profesních zkoušek k danému oboru vzdělání lze získat Úplnou kvalifikaci (např. k oboru vzdělání kuchař se skládá úplná kvalifikace z těchto profesních kvalifikací: Příprava teplých pokrmů, Příprava pokrmů studené kuchyně a Příprava minutek). Profesní kvalifikace se provádí za úhradu. Na základě získání Úplné kvalifikace lze požádat ředitele školy o složení závěrečné zkoušky daného oboru vzdělání a získání výučního listu.