Středisko Jirkov

Středisko
Jirkov

Adresa střediska
SŠTGA
Jezerská 272
431 11 Jirkov

Studijní oddělení
Martina Pituchová
474 316 624, 777 709 813
pituchova@tgacv.cz

Vedoucí střediska, zástupce ředitele pro praktické vyučování
Mgr. Marek Dvořák
474 316 621, 603 349 353
m.dvorak@tgacv.cz

Zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování
Ing. Zdeňka Frdlíková
474 316 792 , 603 349 537
frdlikova@tgacv.cz

Internát a domov mládeže
Ing. Zdeňka Frdlíková
474 316 798 , 474 316 792, 603 349 357
frdlikova@tgacv.cz