Maturitní zkoušky

Maturitní
zkouška 2024

Termíny konání jarního kola maturitních zkoušek

Obor vzdělání Podnikání, Mechanik seřizovač, Hotelnictví – zde

Maturitní seznam literárních děl pro ústní zkoušku z ČJL

Maturitní seznam literárních děl pro ústní zkoušku z ČJL – zde
Žákovský seznam literárních děl pro ústní zkoušku z ČJL ve formátu .doc – zde

Středisko Chomutov, Pražská

Témata zkoušek profilové části pro obor vzdělání Mechanik – seřizovač (třída 4.MA – zde
Témata zkoušek profilové části pro obor vzdělání Podnikání (třída 2.DA) – zde

Středisko Chomutov, Cihlářská

Témata zkoušek profilové části pro obor vzdělání Hotelnictví (třída HT4) – zde

Obecné informace SŠTGA k maturitní zkoušce

Způsob záznamu vytvářeného textu písemné práce – zde
Termíny maturitních zkoušek jaro 2024 – zde

kritéria hodnocení maturitních zkoušek

obor vzdělání Hotelnictví (třída HT4) – zde
obor vzdělávání Mechanik seřizovač (třída 4.MA) – zde
obor vzdělávání Podnikání (třída 2.DA) – zde

Seznam příloh:

Příloha č. 1 písemná práce ČJL
Příloha č. 2 ústní zkouška ČJL
Příloha č. 3 písemná práce CIJ
Příloha č. 4 ústní zkouška CIJ
Příloha č. 5 přepočet klasifikace
Příloha č. 6 praktická zkouška z hotelového provozu