Maturitní zkoušky

Maturitní
zkouška 2023

Maturitní seznam literárních děl pro ústní zkoušku z ČJL

Maturitní seznam literárních děl pro ústní zkoušku z ČJL – zde
Žákovský seznam literárních děl pro ústní zkoušku z ČJL ve formátu .doc – zde

Středisko Chomutov, Pražská

Témata zkoušek profilové části pro obor vzdělání Mechanik – seřizovač (třída 4.MA – zde
Témata zkoušek profilové části pro obor vzdělání Podnikání (třída 2.DA) – zde

Středisko Chomutov, Cihlářská

Témata zkoušek profilové části pro obor vzdělání Hotelnictví (třída HT4) – zde
Témata zkoušek profilové části pro obor vzdělávání Podnikání (třída PO2) – zde

Obecné informace SŠTGA k maturitní zkoušce

Způsob záznamu vytvářeného textu písemné práce – zde
Termíny maturitních zkoušek jaro 2023 – zde