Přijímací řízení

Přijímací
řízení

Informace SŠTGA

Obecné informace k 3. kolu příjímacího řízení

Počty volných míst na jednotlivé obory, termíny přijímaní přihlášek do 3. kola a termín vyhodnocení 3. kola přijímacího řízení

Kritéria pro obory s maturitní zkouškou

kritéria pro přijetí na obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou – obory vzdělání kategorie M, L

Kritéria pro obory s výučním listem

kritéria pro přijetí na obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem – obory vzdělání kategorie H

Kritéria pro obory s výučním listem

kritéria pro přijetí na obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem – obory vzdělání kategorie E

Kritéria pro obory praktické školy

kritéria pro přijetí na obor vzdělání poskytující střední vzdělání – obor vzdělání kategorie C – praktická škola dvouletá

Kritéria pro obory nástavbového studia

kritéria pro přijetí na obory vzdělání nástavbového studia poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou v denní formě vzdělávání

Obecné informace z MŠMT a CZVV

Obecné informace

Informace MŠMT k přijímacímu řízení pro školní rok 2023/2024, které proběhne ve školním roce 2022/2023

Termíny

Stanovení konkrétních termínů konání jednotné zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do maturitních oborů včetně nástavbového studia pro školní rok 2023/2024, které proběhne ve školním roce 2022/2023

Informace a ukázky testů

Informace CZVV Cermat k přijímacímu řízení do maturitních oborů včetně ukázek testů z předchozího období