Školní jídelna – Jirkov

Školní jídelna
Jirkov

Snídaně pro žáky se vydávají
6:30 – 8:00

Obědy pro žáky se vydávají
11:15 – 12:15

Svačina pro žáky se vydává
16:00 – 16:30

Večeře pro žáky se vydává
18:00 – 18:30

 

Obědy pro další strávníky se vydávají 12:15 – 13:00

Stravné se platí vždy na celý měsíc dopředu na č. ú. 5638441/0100 + variabilní symbol, který každý strávník obdržel při přihlášení se ke stravování.
Pokud neznáte svůj variabilní symbol, je možné si ho zjistit u vedoucí školní kuchyně. Stravné je nutné uhradit nejpozději do 25. dne v měsíci na měsíc následující. Ve výjimečných případech lze stravné zaplatit v hotovosti u vedoucí kuchyně dle rozpisu. Cenu jídla má každý strávník nastavenou na svém osobním účtu a je vyvěšena také na www stránce školy

CENÍK:

Strávníci 15 a více let:

oděd 44 Kč

snídaně + přesnídávka 33 Kč

večeře + svačina 49 Kč

Cizí strávníci:

oběd 99 Kč

DŮLEŽÍTÉ!!!
Žádám o včasné odhlášení a přihlášení jídla (minimálně jeden den dopředu do 9:00 hod. ráno), potom se počty jídel uzavírají, aby bylo možné objednat potřebné suroviny.

Pouze v případě náhlého onemocnění (ne kontrola u lékaře, výlety a akce pořádané školou, které jsou dopředu plánované) lze stravu odhlásit ten den do 7:00 hod. ráno. V případě nemoci je nutné, aby si strávník odhlásil stravu na celou dobu absence. Žákům se jídlo do jídlonosičů vydává pouze v 1. den nemoci, ostatní dny si musí odhlásit – nemá nárok na dotované jídlo.
Zaměstnanci si musí odhlásit i první den nemoci, pokud před nástupem na nemocenskou neodpracovali minimálně polovinu dne. Zároveň nemají nárok na dotovaný oběd, pokud v daném dnu neodpracují polovinu pracovní doby, nebo pokud mají v daný den dovolenou, či z jiného důvodu nejsou v práci.

NEODHLÁŠENÉ A NEVYZVEDNUTÉ STRAVNÉ SE BUDE ÚČTOVAT VČETNĚ VŠECH NÁKLADŮ!!!

V případě nutnosti či jakýchkoliv dotazů je možné volat v pracovních dnech v době od 7:00 hod. do 14:00 hod. na telefonní číslo 773 743 456.

 

Bc. Marie Červenková
vedoucí školního stravování
střediska Jirkov