Domov mládeže – Jirkov

Domov mládeže
Jirkov

Ceník ubytování žáků středních škol (ceny platné od 1. 9. 2022):

  • Ubytování na 1 měsíc 900,- Kč
  • Ubytování pouze v sudém či lichém týdnu 450,- Kč
  • Celodenní stravování: snídaně + oběd + večeře/za osobu a den 126 Kč

Domov mládeže je umístěn v krásném parkově upraveném areálu školy v Jirkově. Po rekonstrukci, která byla dokončena v roce 2004, patří k nejlépe zařízeným školským ubytovacím kapacitám.

Žáci jsou ubytováni na jednotlivých buňkách, z nichž každá se skládá z třílůžkového a dvoulůžkového pokoje. Jednotlivé buňky mají své sociální zařízení. Maximální počet lůžek, tudíž i ubytovaných žáků je 72. V budově internátu jsou žákům k dispozici tři herny s televizorem a stolní kopanou. Mohou si zapůjčit DVD přehrávač, rádio, PS II nebo různé stolní hry a knihy.

Stravné a ubytování je možné platit u vedoucí školního stravování v hotovosti, nebo bankovním převodem. U bankovního převodu je nutné znát svůj variabilní symbol, pod kterým bude platba přiřazena. Areál školy nabízí žákům široké spektrum zájmových volnočasových aktivit. Jsou zde k dispozici četná sportoviště: tělocvična, posilovna, která je také vybavena spinningovými koly, fotbalové hřiště, hřiště na tenis, volejbal nebo basketbal. Tato zařízení žáci často a rádi využívají formou sportovních kroužků vedených vychovateli. Dále je součástí vybavení internátu počítačová učebna, kde pod vedením příslušného vychovatele probíhá pravidelně dvakrát týdně počítačový kroužek.

K dalším aktivitám patří kroužek výtvarný a turistický, návštěvy Galerie v Jirkově, návštěvy kina, návštěvy spinningového centra v Chomutově atd.

K oblíbeným aktivitám žáků patří např. vánoční a velikonoční diskotéka, na kterou si pravidelně připravují bohatý program. Ke každoročním akcím také patří návštěva Krušnohorského zooparku v Chomutově, opékání buřtů na koupališti ve Vysoké Peci, prohlídka areálu Červený Hrádek, turistický výšlap na vysílač Jedlák, prohlídka a odborný výklad v Jirkovských sklepeních, jehož součástí je i výstup na věž zdejšího kostela.

Poslední akcí školního roku bývá slavnostní posezení a rozloučení se žáky závěrečných ročníků.