Moštárna

Školní
moštárna Jirkov

Moštárna ovoce byla vybudována ve stávajících prostorách školy ve středisku Jirkov celkovými náklady 1 638 000 Kč.

Moštárnu tvoří zařízení na drcení a lisování ovoce, jehož výstupem je ovocná šťáva (mošt), který se může plnit přímo do lahví a nabízet jako čerstvý mošt, nebo se pasterizuje v dalším zařízení a plní se do 5-litrových bag-in boxů. Takto ošetřený mošt má minimální trvanlivost 1 rok. Výkon moštárny je přibližně 300 kg ovoce za hodinu a z jednoho kilogramu ovoce se vyrobí 0,6 – 0,7 litru moštu.

Moštárna byla slavnostně otevřena 2. 10. 2015 za přítomnosti náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje paní Jany Vaňhové a člena Rady Ústeckého kraje Ing. Ladislava Drlého.

Provoz moštárny zajišťují v rámci odborného výcviku žáci zemědělských a zahradnických oborů. Moštování ovoce škola nabízí i široké veřejnosti, která této možnosti bohatě využívá.

Ve školním roce 2015/2016 jsme zpracovali přibližně 25 tun jablek ze školní zahrady a 15 tun jablek zákazníků.

Jablečný mošt je 100% přírodní šťáva bez konzervantů, bez přidaného cukru, vody a barviv. Je určen buď k přímé spotřebě, nebo je ošetřen pasterizací.
Cena moštu k přímé spotřebě (stáčeno pouze do nádob větších než 5 litrů nebo do nových dvoulitrových PET lahví, které je možné zakoupit za 5 Kč přímo v moštárně):
– z vlastního ovoce: 15 Kč/l
– ze školního ovoce: 20 Kč/l

Cena moštu ošetřeného pasterizací plněného do bag-in-boxu (neotevřený má trvanlivost 12 měsíců, po otevření 21 dní, skladovat do maximální teploty 23 °C):
– z vlastního ovoce: 105 Kč/5 l
– ze školních jablek: 130 Kč/5 l

Praktické informace pro zájemce o moštování z řad veřejnosti v sezóně podzim 2023 – od 14. listopadu končí moštovací sezóna