Školní jídelna – Kadaň

Školní jídelna
Kadaň

Snídaně pro žáky se vydávají
6:30 – 7:30

Obědy pro žáky se vydávají
11:30 – 14:30

Večeře pro žáky se vydává
17:00 – 17:30

 

strávníci 11 – 14 let

 • oběd 39 Kč

strávníci 15 a více let

 • oběd 44 Kč
 • snídaně + přesnídávka 33 Kč
 • večeře + svačina 49 Kč

cizí strávníci

 • oběd 101 Kč
 • snídaně + přesnídávka 70 Kč
 • večeře + svačina 114 Kč

Pokud žák ve školním roce dosáhne věku 15 let, je v tomto školním roce posuzován jako patnáctiletý.

Způsob úhrady

 • v hotovosti do pokladny školní jídelny (lze od 1. dne v měsíci mimo posledních dvou pracovních dnů v daném měsíci v čase od 10:00 do 14:00 hod.
 • bezhotovostně na účet školy (5638441/0100) pod přiděleným variabilním symbolem
 • srážkou ze mzdy (pouze u zaměstnanců školy)
 • smluvně uzavřené vztahy (tzv. cizí strávníci) fakturou

Přihlášky a odhlášky stravy

 • strávník musí mít zaplacenou zálohu, aby si mohl navolit jídlo (podle výše zálohy lze navolit počet jídel)
 • volbu lze provést na terminálu ve školní jídelně nebo prostřednictvím internetu (heslo i uživatelské jméno obdrží strávník při přihlášení se k odběru stravy)
 • odhlášku stravy lze provést den předem do 9 hodin (tj. zrušení stravy např. na středu je nutné provést v úterý do 9 hodin) na terminálu ve školní jídelně nebo prostřednictvím internetu, případně telefonicky či osobně u vedoucí školní jídelny.

Pronájem prostor pro veřejnost

Domov mládeže a školní jídelna nabízí mimo prázdnin také možnosti pořádání schůzovní činnosti, rodinných oslav a svatebních hostin včetně stravování a ubytování.

Pronájem jídelny pro schůzovní činnost
184,- Kč/hod  
(včetně 21 % DPH)  
Pronájem jídelny pro jiné akce
548,- Kč za akci + 260,- Kč/hod  
+ 21 % DPH  
Cena ubytování – osoba, lůžko a noc
(platné od 1. 1. 2024)
224,- Kč  
(včetně 12 % DPH)