Krajské kolo soutěže Mechanik seřizovač

Obor vzdělání Mechanik seřizovač, který se zaměřuje na obsluhu CNC obráběcích strojů, je oprávněně prioritní součástí čtvrté průmyslové revoluce, proto je také zařazen do celostátní soutěže České ručičky 2024 pod názvem KOVO Junior 2024 – Mechanik seřizovač.

Ve Střední škole technické, gastronomické a automobilní, Chomutov, příspěvkové organizaci, se 21. února 2024 konalo regionální kolo této soutěže, do kterého postoupilo šest žáků středních škol Ústeckého kraje. Žáci soutěžili ve dvou disciplínách; jednak zpracovávali program pro výrobu strojírenské součásti na CNC obráběcím stroji, jednak měřili strojírenské součásti.

Vítězem regionálního kola se stal žák Daniel Zajan ze Střední průmyslové školy stavební a Střední odborné školy stavební a technické v Ústí nad Labem.

Celostátní kolo soutěže se uskuteční ve dnech 19. až 21. března 2024 ve Střední škole strojírenské a elektrotechnické v Brně. Zde bude kromě vítěze Daniela Zajana soutěžit i Jaroslav Rejman, žák SŠTGA v Chomutově, který se v krajském kole umístil na třetí pozici.

Držme oběma našim žákům palce, protože budou reprezentovat nejen svou školu, ale i Ústecký kraj.