Regionální odborná soutěž KOVO Junior 2024 – kategorie Obráběč kovů

Dne 28. února 2024 pořádala Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace, regionální kolo celostátní odborné soutěže zručnosti řemeslných oborů pod názvem KOVO Junior 2024 – Obráběč kovů.

Vyhlašovatelem soutěže, zařazené do soutěží České ručičky, je Jihomoravský kraj a organizátorem této soutěže je CECH KOVO ČR. Regionálního kola se zúčastnilo celkem 12 soutěžících, žáků druhých a třetích ročníků oboru vzdělání Obráběč kovů, z šesti škol z Ústeckého kraje. Žáci soutěžili ve dvou disciplínách, a to ve výrobě součásti na univerzálním soustruhu a v měření pomocí strojírenských měřidel.

Vítězem soutěže se stal žák ze Střední školy technické, gastronomické a automobilní, Chomutov JAKUB BARCAL, a bude spolu s DOMINIKEM MELCHEREM, žákem Střední školy stavební a strojní, Teplice, reprezentovat Ústecký kraj v celostátním finále soutěže, které se uskuteční ve dnech 25. až 27. března 2024 ve Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole ve Žďáru nad Sázavou.

Velký úspěch v regionálním kole soutěže zaznamenal i další zástupce pořádající školy, žák JAKUB PETR, který se umístil na skvělém druhém místě.