Upozornění pro uchazeče, kteří podali přihlášku na střední školu v elektronické podobě (přes identitu)

Veškerá komunikace, včetně pozvánek k přijímacím zkouškám, probíhá v elektronické podobě v e-komunikaci a na vámi udané údaje – email, mobilní telefon.