Hotelnictví

Hotelnictví 65-42-M/01

Výuka je realizována podle školního vzdělávacího programu: Hotelnictví
Délka přípravy: 4 roky
Forma studia: Denní
Místo výuky: Údlice, Chomutov
Studium je čtyřleté, ukončené maturitní zkouškou.
Během studia si žáci rozšiřují a prohlubují vědomosti a dovednosti, které si osvojili na základní škole při výuce všeobecně vzdělávacích předmětů (český jazyk, cizí jazyk, matematika), nově se učí dalšímu světovému jazyku a odborným předmětům z oblasti cestovního ruchu a provozu hotelů (gastronomie, ekonomika a podnikání, hotelnictví, komunikace ve službách, zeměpis a technika cestovního ruchu a mnoho dalších).
Cílem studia je naučit žáky vědomostem a dovednostem potřebným k vykonávání odborných činností na úseku stravování včetně speciálních gastronomických dovedností při výrobě pokrmů a jejich servisu, sestavovat jídelní a nápojové lístky pro různé kategorie gastronomických zařízení a různé druhy společenských akcí včetně kalkulace cen, ovládat gastronomická pravidla, zásady a pravidla obsluhy, techniku poskytování základních služeb v cestovním ruchu.
Možnosti uplatnění absolventů: Absolventi najdou uplatnění ve středních technickohospodářských funkcích ve stravovacích, ubytovacích, informačních zařízeních a v dalších službách cestovního ruchu, budou vykonávat odborné činnosti provozní, marketingové, obchodně podnikatelské a řídící v nejrůznějších pracovních pozicích a právně organizačních formách podnikání, a to jak v pozici zaměstnance, tak zaměstnavatele či podnikatele.
V případě zájmu o další vzdělávání a prohloubení kvalifikace se mohou absolventi ucházet o studium na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
<< Zpět na přehled čtyřletých oborů   
Další čtyřletý obor >>

Kontakt

 Název
 školy
 Střední škola technická,
 gastronomická
 a automobilní, Chomutov,
 příspěvková organizace
 Adresa
 Pražská 702,
 430 01 Chomutov
 Telefon 
 474 651 848,
 474 651 849
 E-mail  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 www
 stránka    
 www.tgacv.cz  
 IČ
 18383696
 Datová
 schránka 
 753k9pg

Školní vzdělávací program oboru

Podrobnější informace o oboru jsou dostupné ve školním vzdělávacím programu. Tento dokument obsahuje profil absolventa, popis uplatnění v praxi, popis kompetencí, které absolvent získá během studia, metody, formy a organizaci výuky, přehled předmětů a obsah učiva.

  Dokument ŠVP
  je dostupný ZDE
.