Věda pro život, život pro vědu

Projekt OPVK CZ.1.07/2.3.00/45.0029

Cílem projektu je systematická příprava lidských zdrojů v Ústeckém a Karlovarském kraji pro podporu vzdělávání v přírodovědných a technických oborech (PTO) a jejich popularizaci. Projekt inovativně propojuje všechny subjekty ve vzdělávacím řetězci od akademických pracovníků vysokých škol (VŠ) přes pedagogy vyšších odborných škol a středních škol (VOŠ, SŠ) až k jejich studentům a žákům. Projektu se účastní řešitel a 7 partnerů – CSVŠ v.v.i, dvě fakulty veřejných vysokých škol, vyšší odborná a střední škola a čtyři střední školy:

 1. Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i., Praha;
 2. Fakulta výrobních technologií a managementu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem;
 3. Fakulta dopravní Českého vysokého učení technického v Praze, pracoviště Děčín;
 4. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín;
 5. Gymnázium Cheb;
 6. Gymnázium Děčín;
 7. Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov;
 8. Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov.


Projekt obsahuje 7 klíčových aktivit:

  • KA1 vzdělávání akademických a výzkumných pracovníků,
  • KA2 vzdělávání učitelů SŠ a VOŠ,
  • KA3 vzdělávání zájemců o PTO z řad žáků a studentů SŠ a VOŠ,
  • KA4 vzdělávání těchto zájemců v rámci mimoškolních aktiv a exkurzí,
  • KA5 vyhledávání nových talentů v PTO prostřednictvím projektové soutěže,
  • KA6 mapování situace ve výuce a popularizaci PTO na SŠ a VOŠ,
  • KA7 navržení systematické a dlouhodobé spolupráce škol s příbuzným zaměřením, rozšiřování výsledků projektu.

   Další informace jsou dostupné z: http://www.vez-opvk.cz/

   < Zpět