Autotronik

Výuka je realizována podle školního vzdělávacího programu Autotronik
Délka přípravy: 4 roky
Forma studia: denní
Místo výuky: Chomutov Pražská
Obor je zaměřený na elektronické systémy osobních a nákladních automobilů, které jsou v čím dál větší míře uplatňovány v konstrukci automobilů.
Diagnostika elektronických systémů za součinnosti znalostí výpočetní techniky je základem vyhledávání a odstraňování závad automobilů. Obor je nově otevírán ve vybraných školách na základě požadavků moderních autoservisů, ve kterých žáci mohou vykonat i část odborného výcviku během studia.
Obor je určen pro chlapce i dívky.
Podmínky pro zařazení do přijímacího řízení: Splnění povinné školní docházky, zdravotní způsobilost doložená potvrzením lékaře.
Součástí vzdělání absolventa je výuka pro získání řidičského oprávnění.
Pracovní pozice, na kterou je směřována příprava absolventa: Diagnostik a opravář elektronických systémů v autoservisech, přijímací technik vozidel, technický pracovník dopravních firem.
Střední škola technická a automobilní Chomutov byla OŠMT KÚ Ústeckého kraje schválena za Ústecký kraj pro partnerství v programu spolupráce škol se Svazem autoopraven ČR. Učitelé teoretického a praktického vyučování jsou školeni v programu Škoda-Bosch a IQ Industry a získávají firemní výukové materiály.
Absolventi tohoto oboru najdou uplatnění ve všech značkových i neznačkových servisech a u všech prodejců automobilů.
Poznámka: Možnost ubytování v domově mládeže. Absolventi, kteří úspěšně vykonají maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vysokých školách (včetně vojenských).

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Podrobnější informace o oboru jsou dostupné ve školním vzdělávacím programu. Tento dokument obsahuje profil absolventa, popis uplatnění v praxi, popis kompetencí, které absolvent získá během studia, metody, formy a organizaci výuky, přehled předmětů a obsah učiva.