Cukrář

Výuka je realizována podle školního vzdělávacího programu: Cukrář
Délka přípravy: 3 roky
Forma studia: denní
Místo výuky: Chomutov Cihlářská, Chomutov Václavská
V teoretické přípravě se kromě předmětů známých ze základní školy (matematika, český jazyk, cizí jazyk, informační a komunikační technologie) vyučuje technologii cukrářské výroby, nauce o surovinách, strojům a zařízením, výrobě, zásadám odbytu a dalším.
Cílem činností v odborném výcviku je získat manuální zručnosti v cukrářské výrobě, naučit se obsluhovat jednotlivá výrobní zařízení a provádět základní provozní výpočty.
Pracoviště, na kterých probíhá odborný výcvik: Globus Chomutov, cukrárna Jiří Stárek Louny, cukrárna Jirkovská Kadaň, cukrárna Žatec, cukrárna Markétka Most, středisko odborného výcviku ve Václavské ulici v Chomutově a další.
Možnosti uplatnění absolventů: Absolvent se uplatní při výkonu povolání cukrář v pozici zaměstnance v menších a středně velkých výrobnách cukrářských výrobků, v hotelových cukrárnách a v obchodních zařízeních zabývajících se prodejem cukrářských výrobků. Po nezbytném zapracování je rovněž připraven pro podnikatelskou činnost.
Absolvent bude schopen zejména zpracovávat základní suroviny, vyrábět kompletní sortiment cukrářských výrobků, případně cukrovinkářských výrobků, včetně jejich dohotovování a zdobení, obsluhovat technické vybavení provozoven, stroje a přístroje, provádět jejich základní údržbu, vykonávat činnosti související s prodejem cukrářských výrobků. Absolvent má možnost ucházet se o přijetí do dvouletého studijního oboru, který končí maturitní zkouškou.
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Podrobnější informace o oboru jsou dostupné ve školním vzdělávacím programu. Tento dokument obsahuje profil absolventa, popis uplatnění v praxi, popis kompetencí, které absolvent získá během studia, metody, formy a organizaci výuky, přehled předmětů a obsah učiva.