Kontrolor / kontrolorka strojírenských výrobků

POŽADOVANÁ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST:

(Požadavky jsou stanoveny Kvalifikačním standardem)
  • Diagnostikování poruch strojů, zařízení a výrobních linek
  • Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu
ZKOUŠKA
Koná se před autorizovaným zástupcem autorizované právnické osoby (školy). Doba přípravy na zkoušku je 20 až 40 minut. Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 3,5 až 5 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozdělena do více dnů.
Po úspěšném složení zkoušky získá absolvent Osvědčení o profesní kvalifikaci.
CENA ZA ZKOUŠKU
Výše úhrady za zkoušku je s DPH 3 025 Kč (bez DPH 2500 Kč + 21% 525 Kč).

Více informací lze získat na: http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-243-Kontrolor_strojirenskych_vyrobku