Kuchař expedient / kuchařka expedientka

POŽADOVANÁ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST:

(Požadavky jsou stanoveny Kvalifikačním standardem)
  • Volba postupu práce
  • Přejímka výrobků k expedici
  • Regenerace pokrmů
  • Nakládání s inventářem
  • Obsluha technologických zařízení v provozu
  • Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech a dodržování hygienických předpisů
ZKOUŠKA
Koná se před autorizovaným zástupcem autorizované právnické osoby (školy). Doba přípravy na zkoušku je 10 až 15 minut. Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 1,5 až 2,5 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozdělena do více dnů.
Uchazeč musí předložit před zkouškou platný zdravotní průkaz pro práci v potravinářství.
Po úspěšném složení zkoušky získá absolvent Osvědčení o profesní kvalifikaci.
CENA ZA ZKOUŠKU
Výše úhrady za zkoušku je s DPH 2 420 Kč (bez DPH 2000 Kč + 21% 420 Kč).

Více informací lze získat na: http://www.narodni-kvalifikace.cz/kvalifikace-11-Kuchar_expedient