Mechanik opravář motorových vozidel

Výuka je realizována podle školního vzdělávacího programu: Mechanik opravář motorových vozidel
Délka přípravy: 3 roky
Forma studia: denní
Místo výuky: Chomutov Pražská
Charakteristika: Opravy silničních motorových vozidel a jejich funkčních celků. Provádění demontáže, kontroly a oprav jednotlivých částí a jejich montáže. Provádění funkční kontroly po provedené opravě. Používání a obsluha diagnostických zařízení pro kontrolu technického stavu vozidel a jejich částí.
Součástí vzdělání absolventa je výuka pro získání řidičského oprávnění
Určen pro: Chlapce i dívky
Podmínky pro zařazení do přijímacího řízení: Splnění povinné školní docházky, zdravotní způsobilost doložená potvrzením lékaře.
Přijímací řízení bez přijímacích zkoušek.
Pracovní pozice, na kterou je směřována příprava absolventa: Automechanik v autoservisech osobních a nákladních automobilů, diagnostik elektronických systémů automobilů, řidič, pracovník dopravních firem.
Střední škola technická a automobilní Chomutov byla OŠMT KÚ Ústeckého kraje schválena za Ústecký kraj pro partnerství v programu spolupráce škol se Svazem autoopraven ČR. Učitelé teoretického a praktického vyučování jsou školeni v programu Škoda-Bosch, IQ Industry a získávají firemní výukové materiály.
Absolventi tohoto oboru najdou uplatnění ve všech značkových i neznačkových servisech a u všech prodejců automobilů.
Poznámka:
– Možnost ubytování v domově mládeže
– V průběhu přípravy žáci získají bezplatně svářečská oprávnění
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Podrobnější informace o oboru jsou dostupné ve školním vzdělávacím programu. Tento dokument obsahuje profil absolventa, popis uplatnění v praxi, popis kompetencí, které absolvent získá během studia, metody, formy a organizaci výuky, přehled předmětů a obsah učiva.