Operátor skladování

Výuka je realizována podle školního vzdělávacího programu: Operátor skladování
Délka přípravy: 3 roky
Forma studia: denní
Místo výuky: Chomutov Pražská
Charakteristika: Nově zavedený obor, který zvyšuje uplatnění absolventů na trhu práce, a to především dívek. Výuka všeobecných i odborných předmětů je koncipována tak, aby žákům poskytla potřebné poznatky a dovednosti pro jejich uplatnění v logistických řetězcích výrobních a obchodních organizacích. Jedná se zejména o administrativu a organizaci logistických procesů včetně nákupu a dopravy zboží, technologii a řízení skladovacích procesů včetně jejich vedení pomocí výpočetní techniky, znalosti skladovacích technologií a manipulačních prostředků používaných při manipulaci a skladování zboží.
Určen pro: Chlapce i dívky
Podmínky pro zařazení do přijímacího řízení: Splnění povinné školní docházky, zdravotní způsobilost doložená potvrzením lékaře.
Přijímací řízení bez přijímacích zkoušek.
Vyučované odborné předměty: Logistika, Ekonomika, Technologie skladování, Administrativa skladování, Mechanizační prostředky, Zbožíznalství, Práce s počítačem, Odborný výcvik
Pracovní pozice, na kterou je směřována příprava absolventa: Technolog skladování, logistik, pracovník oddělení nákupu a expedice, pracovník obchodních řetězců, manipulant obslužných dopravních systémů, skladový operátor, vedoucí skladu, technolog sběrné služby zásilek.
Poznámka:
– Možnost ubytování v domově mládeže.
– Na přihlášku uvést konkrétně cizí jazyk, který chce žák studovat.
– Nově zaváděný obor zvyšující uplatnitelnost absolventů na trhu práce, především dívek.
Absolventi naleznou uplatnění ve všech firmách, jejichž součástí je logistika, nákup a expedice, sklady a skladové hospodářství popřípadě jako odborní pracovníci na příjmu v obchodních sítích nebo terminálech.
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Podrobnější informace o oboru jsou dostupné ve školním vzdělávacím programu. Tento dokument obsahuje profil absolventa, popis uplatnění v praxi, popis kompetencí, které absolvent získá během studia, metody, formy a organizaci výuky, přehled předmětů a obsah učiva.