Programátor / programátorka CNC obráběcích strojů

POŽADOVANÁ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST:

( Požadavky jsou stanoveny Kvalifikačním standardem )

 

  • Dodržování bezpečnosti práce u CNC strojů
  • Orientace ve strojírenských normách a v technické dokumentaci CNC strojů
  • Volba postupu práce a technologických podmínek pro výrobu dílů na CNC stroji
  • Programování CNC strojů
  • Měření a kontrola vyrobených dílů
  • Obsluha a seřizování CNC stroje

 

ZKOUŠKA

Koná se před autorizovaným zástupcem autorizované právnické osoby (školy). Doba přípravy na zkoušku je  45 minut. Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 10 až 12  hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozdělena do více dnů.

Po úspěšném složení zkoušky získá absolvent Osvědčení o profesní kvalifikaci.

CENA ZA ZKOUŠKU

Výše úhrady za zkoušku je s DPH 6 382  Kč (bez DPH 5 275  Kč + 21% 1 107 Kč).

Více informací lze získat na:  https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-2015-Programatorprogramatorka_CNC_obrabecich_stroju/revize-3354/hodnotici-standard/cast-7