Digitální učební pomůcky

Projekt Digitální učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí je financován prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU

Nástroje pro oživení a odolnost; č. j.: MSMT-7897/2023-7

účelový znak: 33 087

Cílem projektu Digitální učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí, který je realizován v rámci Národního plánu obnovy, je podpořit školy v procesu digitalizace vzdělávání a poskytnout jim finanční prostředky na vybavení škol pokročilými digitálními technologiemi pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků a jejich digitálních kompetencí.

 

Projekt Digitální učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí na Střední škole technické, gastronomické a automobilní, Chomutov, Pražská 702/10, příspěvkové organizace si klade za cíl efektivně využít finanční prostředky poskytnuté MŠMT a pořídit pro vzdělávání žáků pokročilé digitální učební pomůcky. 

 

Výsledkem bude doplnění stávajícího vybavení školy, které umožňuje v žádoucí míře rozvíjet digitální kompetence žáků a jejich informatické myšlení.

 

K realizaci tohoto projektu probíhajícího v rámci Národního plánu obnovy obdržela škola neinvestiční dotaci (účelově vázané finanční prostředky) ve výši 1 309 000 Kč, které byly na účet školy poukázány s datem splatnosti 18. 5. 2023. Finančním zdrojem jsou prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU.