Projekt EU peníze středním školám

Cílem této aktivity bylo zavést v rámci OP VK novou oblast podpory (1.5) s názvem „Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách“, jejímž smyslem je podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako problematické.

Škola se do této výzvy, vzhledem k probíhající optimalizaci mohla zapojit dvěma projekty, které jsou zaměřeny na širší zlepšení podmínek pro výuku s využitím moderních prostředků IKT.
Základní údaje o projektech:

Operační program  Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa  Počáteční vzdělávání
Oblast podpory  Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách
Projekt č. 1  Škola pro 21. století
Projekt č. 2  Podpora výuky na SSTA v Chomutově
Rozpočet projektů EU peníze  5,8 mil. Kč za oba projekty

Projekty jsou zaměřeny na vybraná témata vzdělávání žáků všech oborů vzdělání:

 • cizí jazyky
 • využívání ICT
 • odborné kompetence
 • finanční gramotnost
 • mentoring

Zlepšení výuky v těchto oblastech bude dosaženo v souladu s cílem programu cestou metodického vzdělávání pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů. Zapojením pedagogických pracovníků a žáků do odborných stáží se posílí jejich praktické zkušenosti a odborné kompetence.

Projekty jsou realizovány v časovém horizontu 2 let, s datem zahájení 1. srpna 2012, ukončení pak nejpozději do 31. července 2014.

Stručná charakteristika projektu:

 • Do projektu je zapojeno celkem 59 vyučujících
 • Cílovou skupinou jsou žáci školy – všechny obory
 • Během realizace bude nově v rámci školy vytvořeno 2340 DUM
 • DVPP (jazykové kurzy, finanční gramotnost, jiné) 15 vyučujících
 • Stáže pedagogických pracovníků u zaměstnavatelů 480 hodin
 • Mentoring 184 hodin

Plakát projektu:

Odkazy na podrobnosti k projektu EU peníze SŠ:

Obecné informace o EU peníze středním školám naleznete ZDE.

Za management projektu:

Ing. Jitka Písaříková
Ing. Antonín Koutný