Číšník / servírka

POŽADOVANÁ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST:

(Požadavky jsou stanoveny Kvalifikačním standardem)
 • Vyúčtování tržeb
 • Uvedení hostů, poskytnutí pomoci při výběru z jídelního lístku
 • Vyřizování objednávek hostů
 • Sestavení jídelního lístku a sledu pokrmů
 • Inkasování plateb od hostů
 • Příprava a podávání nápojů
 • Ošetřování a skladování nápojů
 • Nakládání s inventářem
 • Skladování potravinářských surovin
 • Rozlišení základních způsobů obsluhy a akcí
 • Příprava a výzdoba tabulí a prostor
 • Podávání pokrmů a nápojů jednoduchou obsluhou
 • Obsluha zařízení v odbytovém středisku
 • Obsluha výčepních zařízení
 • Podávání pokrmů a nápojů složitou obsluhou
 • Výroba míchaných nápojů
 • Zajištění bezpečnosti hostů, BOZP, PO
 • Organizování práce v provozu a při gastronomických akcích
 • Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech a dodržování hygienických předpisů
ZKOUŠKA
Koná se před autorizovaným zástupcem autorizované právnické osoby (školy). Doba přípravy na zkoušku je 60 až 100 minut. Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 5 až 7 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozdělena do více dnů.
Uchazeč musí předložit před zkouškou platný zdravotní průkaz pro práci v potravinářství.
Po úspěšném složení zkoušky získá absolvent Osvědčení o profesní kvalifikaci.
CENA ZA ZKOUŠKU
Výše úhrady za zkoušku je s DPH 4 235 Kč (bez DPH 3500 Kč + 21% 735 Kč).
Úplnou profesní kvalifikaci 65-99-H/02 Číšník, servírka lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací:
65-008-H Složitá obsluha hostů
Po získání profesní kvalifikace může absolvent složit závěrečnou zkoušku z oboru vzdělání 65-51-H/01 Kuchař-číšník a získat výuční list. Tato zkouška se nehradí.

Více informací lze získat na: http://www.narodni-kvalifikace.cz/kvalifikace-14-Slozita_obsluha_hostu