Doučování žáků škol

Doučování
žáků škol

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace se ve školním roce 2021/2022 zapojila do programu Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3. Národního plánu obnovy.

Tento Národní plán doučování spustilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem České republiky a neziskovými organizacemi. Jde o dlouhodobý program, jehož cílem je pomoci zmírnit negativní dopady výpadku prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19.