Řezník-uzenář / řeznice-uzenářka pro výrobu masných výrobků a drůbežích masných výrobků

POŽADOVANÁ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST:

(Požadavky jsou stanoveny Kvalifikačním standardem)
  • Třídění a skladování výrobních mas a drůbežího masa
  • Skladování a příprava pomocných látek a obalů pro masnou výrobu
  • Úprava surovin pro masnou výrobu – solení
  • Mělnění, míchání a výpočet spotřeby surovin pro masnou výrobu
  • Plnění masných výrobků a drůbežích masných výrobků do obalů
  • Třídění masných výrobků a drůbežích masných výrobků v závislosti na technologii výroby
  • Tepelné opracování masných výrobků, drůbežích masných výrobků a dalších výrobků
  • Skladování masných výrobků a drůbežích masných výrobků
  • Obsluha strojního a technologického vybavení při výrobě masných výrobků
  • Provádění hygienicko-sanitační činnosti v provozech masného průmyslu, dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin
ZKOUŠKA
Koná se před autorizovaným zástupcem autorizované právnické osoby (školy). Doba přípravy na zkoušku je 15 až 20 minut. Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 3 až 4hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozdělena do více dnů.
Uchazeč musí předložit před zkouškou platný zdravotní průkaz pro práci v potravinářství.
Po úspěšném složení zkoušky získá absolvent Osvědčení o profesní kvalifikaci.
CENA ZA ZKOUŠKU
Výše úhrady za zkoušku je s DPH 4 840 Kč (bez DPH 4000 Kč + 21% 840 Kč).
Úplnou profesní kvalifikaci 29-56-H/01 Řezník-uzenář lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací:
29-017-H Přeprava a ustájení jatečných zvířat
29-018-H Prodej výsekového masa, masných výrobků, drůbežího masa drůbežích výrobků, králíků, zvěřiny a ryb
29-019-H Porážka a konečná úprava těl jatečných zvířat
29-021-H Bourání masa
29-023-H Výroba masných výrobků a drůbežích masných výrobků
29-026-H Balení a expedice masa, drůbežího masa, králíků, zvěřiny a výrobků z nich
Po získání úplné kvalifikace může absolvent složit závěrečnou zkoušku z oboru vzdělání 29-56-H/01 Řezník-uzenář a získat výuční list. Tato zkouška se nehradí.

Více informací lze získat na: http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-51-Vyroba_masnych_vyrobku_a_drubezich_masnych_vyrobku