Frézař / frézařka kovů

POŽADOVANÁ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST:

(Požadavky jsou stanoveny Kvalifikačním standardem)
  • Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek
  • Orientace v normách a v technických podkladech pro provádění obráběcích operací
  • Volba postupu práce a technologických podmínek frézování, hoblování a obrážení, potřebných nástrojů, pomůcek a materiálů
  • Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu
  • Upínání nástrojů, polotovarů a obrobků a ustavování jejich polohy na různých druzích frézek, hoblovek, obrážeček a protahovaček
  • Obsluha frézek, hoblovek, obrážeček a protahovaček
  • Ošetřování a údržba frézek, hoblovek, obrážeček a protahovaček
  • Určování výchozích technologických základen polotovarů před jejich obráběním
ZKOUŠKA
Koná se před autorizovaným zástupcem autorizované právnické osoby (školy). Doba přípravy na zkoušku je 30 až 60 minut. Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 8 až 12 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozdělena do více dnů.
Po úspěšném složení zkoušky získá absolvent Osvědčení o profesní kvalifikaci.
CENA ZA ZKOUŠKU
Výše úhrady za zkoušku je s DPH 9 680 Kč (bez DPH 8000 Kč + 21% 1680 Kč).
Úplnou profesní kvalifikaci lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací:
23-022-H Soustružení kovových materiálů
23-023-H Frézování kovových materiálů
23-026-H Obsluha CNC obráběcích strojů
Po získání úplné kvalifikace může absolvent složit závěrečnou zkoušku z oboru vzdělání 23-56-H/01 Obráběč kovů a získat výuční list. Tato zkouška se nehradí.

Více informací lze získat na: http://www.narodni-kvalifikace.cz/kvalifikace-442-Frezovani_kovovych_materialu